Tryggare Sverige i Almedalen 2017

Program och live-sändningar

Skriv ut program i A4 (PDF)

Avklarade

Vakna med oss!

08:00-08:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Sammanfattning av gårdagen med fokus på säkerhet och trygghet
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige med vänner på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Nyhetschef Anna-Maria Carnhede (ETC), Forskare och arkitekt Jerker Söderlind (City i Samverkan), Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige)

Äldres utsatthet för brott – vad vet vi och hur kan dessa brott förebyggas och hanteras?

09:30-10:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Äldre utsätts precis som andra grupper i samhället för olika typer av brott. Konsekvensen kan dock slå hårdare och vissa brott kan ge upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala problem. Vad vet vi om brott mot äldre och hur kan vi hantera och förebygga denna typ av brott?

Medverkande:

Kriminolog Johanna Nivala (Tryggare Sverige), Direktor Eva B Henriksson (RPG), m.fl.

Dövas rätts(o)säkerhet

11:00-12:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
En kartläggning
Det finns grupper i samhället där kunskap och erfarenheter om konsekvenser av brott saknas eller är bristfällig. En sådan grupp är döva och hörselskadade personer som använder teckenspråk. Vilken kunskap om döva finns inom rättsväsendet? Hur ser de döva på mötet med rättsväsendet?

Medverkande:

Socionom Carolina Ekström, Projektledare Ann Hellströmer (Tryggare Sverige), Generalsekreterare Hanna Sejlitz (Sveriges Dövas Riksförbund), Säkerhetsamordnare Jonas Lindberg (Tryggare Sverige)

Drabbad av våldtäkt – hur fungerar omhändertagandet i praktiken?

13:00-14:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Få frågor har diskuterats lika mycket som våldtäkt. Fortfarande finns dock stora brister i omhändertagandet, i praktiken. En del handlar om hur polisen hanterar sin del av processen. Vad innebär kraven från 2014 års sexualbrottskommitté för de drabbade? Vad krävs av polisen och övriga samhället?

Medverkande:

Ordförande Julia Östfeldt (Föreningen Tillsammans), Sexualbrottsutredare Linda Borgsved (Polisregion Stockholm), Kammaråklagare Helene Gestrin (Åklagarmyndigheten), Socionom Maria Hallenius Henrysson (Socionomer utan gränser), Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige)

Hotet mot företagarna och företagandet

14:30-15:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Många företag rapporterar om ökade problem med kriminalitet. Det handlar om hot, våld och rån. Framför allt är det i utsatta områden som problemen med brottslighet är så stora att många företag överväger att flytta eller lägga ned sin verksamhet. Vad kan nu göras för att vända situationen?

Medverkande:

Kommunikationschef Andreas Åström (Stockholms handelskammare), Säkerhetsexpert Karl Lallerstedt (Svenskt Näringsliv), Handlare Salam Kurda (Husby), Bensinhandlare Askan Kasbi (Svensk Bensinhandel), Riksdagsledamot Johan Hedin (C)

Vad händer med brottsdrabbade när rättsstaten krackelerar?

16:00-17:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
De som drabbats av brott får sällan sina rättigheter tillgodosedda i form av hjälp, stöd och skydd. Dessutom har polisen vikande resultat vad gäller uppklarade brott. Vad innebär detta för de drabbade? Vad kan göras? Vad har hänt inom brottsofferområdet de senast 50 åren? Vad skiljer nu och då?

Medverkande:

Justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M), Riksdagsledamot Linda Snecker (V), Journalist Hanne Kjöller (Expressen), Handlare Salam Kurda (Husby), Vice VD PA Prabert (mySafety försäkringar AB), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige)

Eftersnack - Öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

17:00-18:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Kom och varva ner, ta något att dricka och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade i Almedalens mest avspända eftersnack. Vi utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och tipsar om morgondagens höjdpunkter.

Medverkande:

Tryggare Sverige med gäster

Vakna med oss!

08:00-08:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Sammanfattning av gårdagen med fokus på säkerhet och trygghet
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige med vänner på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Journalist Hanne Kjöller (Expressen), Ordförande Karl Åke Pettersson (Tryggare Sverige), Ordförande Björn Eriksson (Säkerhetsbranschen)

Hur mår kriminaljournalistiken?

09:30-10:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Förändringar inom media sker i en rasande fart och traditionell media har på senaste tiden fått kritik för sitt sätt att rapportera om t.ex. brott och trygghet. Har kriminaljournalistikens innehåll påverkats av samhällsförändringar som t.ex. sociala medier? Speglar journalistiken brottsutvecklingen?

Medverkande:

Journalist Anna-Karin Thorstensson (Sveriges television), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige), m.fl.

BoSamverkan – en modern form av grannsamverkan

11:00-12:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Bostadsinbrott är ett av de mest integritetskränkande tillgreppsbrotten som förutom stort lidande för de drabbade riskerar att skapa och vidmakthålla en rädsla och otrygghet i samhället. Vad kan man göra för att förebygga bostadsinbrott? Kan nya och utvecklade lösningar och samverkansformer vara lösningen? Vid seminariet presenteras en ny kartläggning beträffande omfattningen och utvecklingen av bostadsinbrott i Sverige.

Medverkande:

VD Johan Furugård (Grannkompaniet), VD Björn Mannering (Eurosafe Security Solutions), Brottsförebyggare Lena Brodin (Österåkers kommun), Kriminolog Therese Ohlén (Tryggare Sverige)

Skolan – en av de vanligaste brottsplatserna för barn och unga

13:00-14:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Skolan är en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Vi vet att många är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Hur kan detta ha fått fortgå i decennier? Hur kan skolan bli säkrare och tryggare? Vilken betydelse har den fysiska miljön?

Medverkande:

Statssekreterare Helene Öberg (Utbildningsdepartementet), Generaldirektör Helen Ängmo (Skolinspektionen), Vice ordförande Robert Fahlgren (Lärarförbundet), Forskare Marie Wretander (Göteborgs universitet), Kundchef Pia Ölvebro (LINK Arkitektur), Kriminolog Marika Johansson (Tryggare Sverige)

Trygghet i det offentliga rummet ur ett feministiskt perspektiv

14:30-15:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Det offentliga rummet domineras på vissa platser av män, vilket kan medföra att kvinnor känner otrygghet & drar sig för att vistas där. Kan ett sätt att skapa trygghet för alla kanske vara att låta feministiska teorier påverka stadsplanering och arkitektur vid utformningen av det offentliga rummet?

Medverkande:

Partiledare Gudrun Schyman (Feministiskt Initiativ), Projektledare Elin Andersdotter Fabre (Global Utmaning), Avdelningschef Linda Santesson (LINK Arkitektur), VD Per Eriksson (City i Samverkan), Stadsplanerare och fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige)

Stad till salu - Går det att öka tryggheten utan att privatisera det offentliga rummet?

16:00-17:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Det finns många åsikter om hur en levande stad ska se ut. Ska man utgå från den så kallade Broken Windows-teorin eller ska staden utvecklas helt fritt? Vilka faktorer är viktiga för upplevelsen? Går det överhuvudtaget att öka tryggheten utan att privatisera de offentliga rummen? Hur ser det ut idag?

Medverkande:

Professor Mats Franzén (Uppsala Universitet), Oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M) (Stockholms stad), VD Per Eriksson (City i samverkan), Stadsplanerare och fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige)

Eftersnack - Öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

17:00-18:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Kom och varva ner, ta något att dricka och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade i Almedalens mest avspända eftersnack. Vi utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och tipsar om morgondagens höjdpunkter.

Medverkande:

Tryggare Sverige med gäster

Vakna med oss!

08:00-08:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Sammanfattning av gårdagen med fokus på säkerhet och trygghet
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige med vänner på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Ledarskribent Anna Dahlberg (Expressen), Generaldirektör Erik Wennerström (Brottsförebyggande rådet), Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige)

Säkerhet och trygghet – vi reder ut begreppen!

09:00-09:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
I många kommuner har trygghet hamnat på agendan. Få har dock definierat vad som avses med trygghet och ännu färre har klarat ut vad som egentligen påverkar tryggheten och hur man mäter resultat av genomförda åtgärder. Hur är relationen mellan trygghet och säkerhet och hur ska det prioriteras?

Medverkande:

Ordförande Malin Ekblad (OffSÄK), Kommunpolis Håkan Larsson (Gotland), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige), m.fl.

Kollektivtrafiken – navet i kommunernas brottsförebyggande arbete!

11:15-12:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Cirka 10-30 procent av befolkningen har någon gång under det senaste året avstått att åka kollektivt på grund av otrygghet. Trots positiva erfarenheter från andra länder är kollektivtrafiken i princip aldrig omnämnd i de så kallade samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun. Finns det några poliser som ansvarar för kollektivtrafiken? Hur kan kollektivtrafiken bli navet i kampen mot brott och otrygghet?

Medverkande:

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) (Landstinget), Operativ chef Erik Widstrand (Polisregion Stockholm), Stadsplanerare och fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige), Trygghetschef Kenny Bungs (Arriva), Trygghetschef Emma Stenholm (MTR)

BoTryggt2030 – en modell för att skapa säkra och trygga städer

13:00-14:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
På kort tid ska det byggas många nya bostäder och nya områden. Vi pratar om konceptet 'BoTryggt2030' som handlar om att säkerställa att trygghetsfrågorna beaktas i framtidens stadsbyggande bland annat genom att göra medvetna val i det fysiska rummets utformning.

Medverkande:

Stadsplanerare och fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige), Arkitekt Bo Grönlund (Arkitekthögskolan i Köpenhamn), Gruppledare Erik Slottner (Stockholms Stad, KD), Analytiker fil.dr. Pia Westford (Boverket)

Platssamverkan – en modell för säkerhet & trygghet i det offentliga rummet

14:30-15:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
I början av 1990-talet var brottsligheten och otryggheten påtaglig i New York och i andra amerikanska städer. För att hantera situationen gick fastighetsägare samman med handlare, NGO:s och andra aktörer i så kallade Business Improvement District (BID). Går det att arbeta på motsvarande sätt i Sverige?

Medverkande:

VD Per Eriksson (City i samverkan), Affärsområdeschef Anna Nordin (Vasakronan), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige), Kommunpolis Fredrik Malm (Örebro)

Trygghetsarbete i fokus – hur går vi från ord till handling?

16:00-17:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Sedan ett antal månader pratar ”alla” trygghet, men hur ökar man egentligen tryggheten? Hur mäts resultaten av det trygghetsskapande arbetet och hur går man från ord till handling inom exempelvis det kommunala säkerhets- och trygghetsarbetet?

Medverkande:

Eventsäkerhetschef Karin Johannesen (Företagsuniversitetet), Kommunalråd Christian Ottoson (C) (Huddinge kommun), Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige), Marknadschef Peter Köhler (Tempest Security), Kundchef Johan Nilsson (Bankomat AB)

Eftersnack - öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

17:00-18:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Kom och varva ner, ta något att dricka och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade i Almedalens mest avspända eftersnack. Vi utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och tipsar om morgondagens höjdpunkter.

Medverkande:

Tryggare Sverige med gäster

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till Almedalens trevligaste mingel

20:00-21:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Tillsammans med våra vänner i form av Aktuell Säkerhet, Arriva, Bankomat AB, City i Samverkan, Företagsuniversitetet, MTR och Tempest Security bjuder vi in till Almedalens trevligaste mingel. Särskild anmälan krävs. Först till kvarn! För anmälan, kontakta info@tryggaresverige.org

Vakna med oss!

08:00-08:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Sammanfattning av gårdagen med fokus på säkerhet och trygghet
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige med vänner på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Demokratiutredare m.m. Olle Wästberg, Chefredaktör Jenny Persson (Aktuell Säkerhet), Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige)

BoTryggt2030 – ökad social hållbarhet genom säkra och trygga stadsmiljöer?

09:30-11:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Under 1900-talet förändrades sättet att planera & bygga. Det medförde en rad problem bl.a. ökad brottslighet & otrygghet. Tillsammans med branschens ledande aktörer tar vi nu fram en de facto-standard med riktlinjer för att säkerställa att säkerhets- och trygghetsfrågorna beaktas i framtidens byggande!

Medverkande:

Stadsplanerare fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige), Regionchef, Alexandra Laurén (Skanska), Fastighetschef Susan Strömbäck (Vasakronan), Projektchef Sofia Wahlén (Ikano bostad), Säkerhetschef Roger Eriksson (Siemens), VD Kicki Björklund (Bostadsbolaget), Affärsutvecklare Kristina Cedrins (ICA Fastigheter), Marknadschef Caroline Hedlund (HSB)

Våldsbejakande extremism och lokalt brottsförebyggande arbete – hur ser det ut?

13:00-14:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Frågor som rör våldsbejakande extremism har blivit allt mer aktuella de senaste åren. Flera svenskar har åkt för att ansluta sig till terrornätverk, vissa kommer hem igen. Är kommunerna rustade för att hantera hemvändare till i vissa fall redan utsatta områden? Hur har strategierna implementerats? Vid seminariet redovisas en kartläggning av kommunernas arbete

Medverkande:

Socionom Patricia Wallinder (Tryggare Sverige), Polismästare Johan Dixelius (Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism), Forskare Lars Korsell (Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism), Utvecklingsledare Gunilla Henningsson (Göteborgs Stad)

Kriminalpolitik ur ett filosofiskt perspektiv – vad händer med brottsdrabbade?

14:30-15:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Vem/vad är brottsoffer & vem är gärningsperson? Vad är meningen med att arbeta mot våldet när man aldrig vet? Kan man tänka större? Får man tänka större? Vem får rätt att säga 'sanningen'? Många frågor men det finns få 'rätta' svar. Vi har bjudit en några debattörer att tänka fritt kring detta ämne.

Medverkande:

Socionom Ann Hellströmer (Tryggare Sverige), Kommissarie Fredrik Gårdare (Polisregion Stockholm), Forskare Ann Heberlein (Lunds universitet), Lagman Mikael Mellqvist (Gotlands tingsrätt)

Eftersnack - öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

17:00-18:00
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Kom och varva ner, ta något att dricka och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade i Almedalens mest avspända eftersnack. Vi utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och tipsar om morgondagens höjdpunkter.

Medverkande:

Tryggare Sverige med gäster

Vakna med oss!

08:00-08:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Sammanfattning av gårdagen med fokus på säkerhet och trygghet
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige med vänner på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige), Socionom Ann Hellströmer (Tryggare Sverige)

Slutsnackat - öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

08:30-09:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Kom och avsluta Almedalsveckan och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade människor i Almedalens kanske intressantaste slutsummering? Vi svarar på frågor och utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och summerar veckan som varit - Höjdpunkter och lågpunkter!

Medverkande:

Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige)

Se vår kortfilm om situationell prevention!

Film om situationell prevention
Tryggare Sverige