Tryggare Sverige live i Almedalen

Avklarade

Våldtäkt – en kartläggning av rättsväsendets (o)förmåga

09:00-10:30
Campus Gotland, Sal F14 (Skeppsbron 24)
Ny kartläggning presenteras

I juni 2013 våldtogs 23-åriga Emma av en kille hon träffat på krogen. Emma anmälde händelsen till polisen, men trots att hon kunde peka ut gärningsmannen och trots teknisk bevisning lades utredningen ned med motiveringen att ”brott kan ej styrkas”. Fallet är dessvärre inte unikt. Varje år polisanmäls 20 000 sexualbrott, varav drygt 6 300 våldtäkter. Av dessa klaras ca 20 procent upp i den meningen att en gärningsman kan knytas till brottet, och ännu färre fälls i domstol. Det innebär att risken är försvinnande liten att åka fast.

Vid seminariet presenteras resultaten från en ny kartläggning av polisens utredningsarbete vid denna typ av sexualbrott. Vidare diskuteras vilken förmåga i form av resurser, utbildning och organisation som krävs för ett framgångsrikt arbete?

Medverkande:

Leg. Psykolog Peter Strandell (Tryggare Sverige), Ordförande Emma Blomdahl (Föreningen Tillsammans), Vice chefsåklagare Anneli Hanström (City åklagarkammare) m.fl.

Den svenska brottsofferrörelsens utmaningar och framtid

11:00-12:30
Campus Gotland, Sal F14 (Skeppsbron 24)
För snart 40 år sedan bildades de första brottsoffer- och kvinnojourerna i Sverige där ideella krafter gick samman för att hjälpa och stödja de som utsatts för brott. Bakgrunden var samhällets grovmaskiga skyddsnät som gjorde att många drabbade blev utan hjälp från myndigheternas sida. Sedan ett antal år har kommunernas socialtjänst fått ett förtydligat ansvar för brottsdrabbade, ändå visar granskningar att kommunerna inte alltid tar detta ansvar. I detta läge kan kvinno- och brottsofferjourer spela en viktig roll. Men hur ser brottsofferrörelsens utmaningar och framtid egentligen ut? Finns det en framtid och fyller de ideella organisationerna en roll?

Medverkande:

Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige), Generalsekreterare Eva Larsson (Brottsofferjouren), Styrelseledamot Wiveca Holst (Roks) samt riksdagsledamöterna Annika Hirvonen (MP) och Johan Hedin (C).

Socialtjänstens ansvar för brottsoffer – fritt valt arbete?

13:00-14:30
Campus Gotland, Sal F14 (Skeppsbron 24)xx
Ny kartläggning presenteras
Av socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att den som utsatts för brott får hjälp och stöd. Mycket tyder dock på att det har varit svårt att utforma verksamheten i enlighet med statsmakternas intentioner och få genomslag för prioriteringarna i det vardagliga arbetet. Det förefaller således finnas ett glapp mellan teori och praktik. Men vad beror dessa svårigheter på? Handlar det om att personalen inte gillar besluten, att man inte har tid att verkställa dem eller att man kanske varken kan eller förstår uppgiften? Vilka hinder och möjligheter finns? Vid seminariet presenteras en ny kartläggning där ett stor antal nyckelpersoner från kommuner, polisen, frivilligorganisationer samt Socialstyrelsen samt Socialdepartementet har intervjuats.

Medverkande:

Kriminolog Linn Wiklander Josefsson (Malmö högskola), Jurist Marit Birk (Socialstyrelsen), Socionom Inger Olsson (Uppsala kommun), Vice ordförande Michael Karlsson (Vision), Sektionschef Ulrika Johansson (SKL).

Brott i nära relationer – en kartläggning av samhällets (o)förmåga

15:00-16:30
Campus Gotland, Sal F14 (Skeppsbron 24)
Ny kartläggning presenteras
De senaste årens granskningar av rättsväsendets och kommunernas arbete med frågor som rör brott i nära relationer visar på stora och grundläggande brister. Det handlar bl.a. om att arbetet bedrivs i olika omfattning, med hjälp av olika arbetsmetoder och olika organisatoriska lösningar, vilket i sin tur föranleder stora skillnader såväl mellan som inom myndigheterna/ kommunerna. Har polis, åklagare och socialtjänst överhuvudtaget den förmåga som krävs för att kunna förebygga, utreda och hantera brott i nära relationer? Finns det tillräckliga resurser? Hur ska arbetet organiseras? Har personalen rätt kompetens? Vid seminariet presenteras en ny kartläggning av vilken förmåga som krävs och vilken förmåga som finns för att hantera dessa frågor som ytterst handlar om liv och död.

Medverkande:

Regeringens särskilda utredare Juno Blom (länsstyrelsen i Östergötland), Personsäkerhetsexpert Peter Strandell (Tryggare Sverige), Vice chefsåklagare Anneli Hanström (City åklagarkammare), Enhetschef Inger Olsson (Uppsala kommun), F.d. kommissarie m.m. Christer Nyberg (Polishögskolan), Riksdagsledamoten Carina Ohlson (S).

Final fotbolls-EM (U21)

20:00-23:00
O ́Learys, Strandgatan 13
Tryggare Sverige har reserverat ett antal platser på Visbys bästa sportbar! Om du är intresserad av att äta middag och titta på fotboll – maila oss på info@ tryggaresverige.org. Vi har ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Så stoppar vi näthatet

09:00-10:30
O ́Learys Konferens, Strandgatan 13
Frukostseminarium
Ungdomar, journalister, myndighetsföreträdare, hbtq-personer, politiker, engagerade inom idrottsrörelsen – listan på grupper som utsätts för hot, hat och trakasserier på nätet är lång. Allt fler vittnar om en råare ton på nätet. Men som med alla problem finns det lösningar. Vid seminariets tre olika paneler debatteras hur politiker, näringsliv, polis, it-jättar m.fl., genom nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer, kan vända den negativa utvecklingen.

Medverkande:

Krönikör m.m. Frida Boisen (Expressen), Chef SoMe Ehsan Fadakar (Aftonbladet), Europapalamentariker Linnéa Engström (MP), VD Carl Johan Thorsell (mySafety AB), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige).

Trygghet i staden – miljonprogram, gated communities och exkluderande design?

11:00-12:30
O ́Learys Konferens, Strandgatan 13
Våra städer växer och behovet av bostäder, kollektivtrafik och citykärnor är stort. En viktig fråga i detta sammanhang är hur detta kan kombineras och koordineras med frågor som handlar om brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. Finns det risk att vi gör om 1970-talets misstag då otryggheten och brottsligheten till viss del byggdes in i våra kommuner? Hur säkerställer vi att den kunskap som finns faktiskt används? Är lösningen ”gated communities” och exkluderande design eller finns det andra sätt att bygga tryggt? Vid seminariet presenteras några viktiga utgångspunkter för att skapa den trygga staden.

Medverkande:

Trygghetschef Marita Bertilsson (Norrtälje kommun), VD Per Eriksson (City i Samverkan), Trygghetschef Roger Eriksson (MTR), Vice VD Lars Jonson (Skanska), Urbanvetare Thomas Ahlskog (Tryggare Sverige), VD Björn Mannering (SmartWater).

Gängen, jihadisterna och lokalt brottsförebyggande arbete

13:00-14:30
O ́Learys Konferens, Strandgatan 13
Almedalens bästa möte!
Även om långt ifrån allt är negativt i storstädernas förortsområden råder en allvarlig situation på många platser med gängkriminalitet, öppen drogförsäljning och utanförskap. Läget kompliceras ytterligare av att det inom kort kommer hem cirka 300 jihadister från kriget i Syrien. Vilken förmåga har egentligen kommunerna att hantera dagens och morgondagens brottslighet? Hur kan arbetet med att förebygga brott och otrygghet utvecklas? Vilken roll har civilsamhället?

Medverkande:

Justitieminister Morgan Johansson (S), Forskaren Hans Brun (King ́s College), Enhetschefen Bengt-Olof Berggren (Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet), Kommunpolitiker Ole-Jörgen Persson (M).

Så stoppar vi bedrägerier

15:00-16:30
O ́Learys Konferens, Strandgatan 13
Under de senaste åren har antalet bedrägerier ökat kraftigt i hela landet, vilket ställt samhället och rättsväsendet inför stora prövningar. Till detta kommer brister i såväl det brottsförebyggande och brottsuppklarande arbetet. Vid seminariet diskuteras den aktuella situationen när det gäller bedrägeribrott samt vilka utmaningar som finns. Vidare beskrivs vad som skulle kunna göras för att komma till rätta med problemet.

Medverkande:

VD Mattias Johansson (Scutus), Kreditchef Pouya Norouzian (Finansbolagens förening), Teamchef Martin Hogeus (Wasa Kredit), F.d. inkassochef Torkel Hardenfalk (Nordea Finans), Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige).

Mingel

20:00-21:00
O ́Learys, Strandgatan 13
Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in vänner och samarbetspartners till ett mingel i Visby. Vid minglet bjuds på lättare förtäring samt vin/öl eller alkoholfritt alternativ. OSA senast den 23 juni till: info@tryggaresverige.org

Se vår nya kortfilm om situationell prevention!

Film om situationell prevention
Tryggare Sverige