Tryggare Sverige i Almedalen 2019

Samtliga seminarier direktsändsfacebook.com/tryggaresverige och modereras på Twitter.

Avklarade

Vakna med oss!

08:30-09:15
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Frukost och sammanfattning av gårdagen.
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), VD Nina Wenning (Bankomat AB), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Mäns utsatthet för våld i nära relationer – ett dolt problem?

10:00-10:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Under de senaste decennierna har mycket uppmärksamhet ägnats åt det omfattande problemet med mäns våld mot kvinnor. Men vilken kunskap finns när det gäller mäns utsatthet för våld i nära relationer och vilken förmåga har egentligen polis, åklagare och socialtjänst inom detta viktiga område?

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Styrelseledamot Viktor Olsson (Akillesförbundet), Utredare Mikael Thörn (Jämställdhetsmyndigheten), Socionom/Grundare Maria Hallenius Henrysson (Föreningen Lex Lotta), Verksamhetsansvarig Region Syd Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Polisiära riskanalyser - ett outnyttjat verktyg för att förebygga brott?

11:00-11:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer är att genomföra strukturerade riskanalyser, inklusive barnkonsekvensanalyser, för att identifiera risker och bedöma behovet av skyddsinsatser. Hur bedrivs detta viktiga arbete i praktiken samt vilka hinder och möjligheter finns?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Polisinspektör Ulf Brännström (Polisregion Stockholm), Verksamhetsansvarig Region Syd Peter Strandell (Tryggare Sverige), Socionom/Grundare Maria Hallenius Henrysson (Föreningen Lex Lotta), Fil.dr. Malou Andersson (Uppsala Universitet)

Kontakförbud – ett geografiskt lotteri

14:00-14:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Ny kartläggning
Hela 70 procent av alla ansökningar om kontaktförbud får avslag och det är stora skillnader mellan landets 32 allmänna åklagarkammare när det gäller andelen meddelade kontaktförbud. Vad beror dessa skillnader på och vad krävs för att en gång för alla komma tillrätta med detta geografiska lotteri?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Chefsåklagare Annelie Hanström (City åklagarkammare), Polisinspektör Ulf Brännström (Polisregion Stockholm), Verksamhetsansvarig Region Syd Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige), Språkrör Kjell Corneliusson (Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer), Rättspolitisk talesperson Adam Marttinen (SD), Riksdagsledamot Maria Strömkvist (S)

Stöd till brottsdrabbade - retorik utan reellt innehåll?

15:00-15:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Almedalens viktigaste möte
Trots ett ökat fokus på brottsdrabbades situation är det i praktiken samma frågor som diskuteras idag som för tjugo år sedan. Varför har det varit så svårt att gå från teori till praktik och varför är det så mycket symbolhandlingar inom området?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Ordförande Jenny Westerstrand (Roks), Advokat Rebecca Lagh (Advokatfirman Barbro Sjöqvist & Rebecca Lagh), Fil.dr. Malou Andersson (Uppsala Universitet), Ordförande Bo Hansson (BOJ Stockholm-Gotland), Verksamhetsansvarig Region Syd Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige), Riksdagsledamot Jonny Cato (C)

New York-modellen. Finns det något att lära av brottsbekämpningen i New York?

16:00-16:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Ny rapport
Under de senaste decennierna har den anmälda brottsligheten minskat kraftigt i New York. Vilka är framgångsfaktorerna? Handlar det om fler poliser, hårdare tag och nolltolerans, eller finns det andra förklaringar? Kan vi i Sverige lära oss något av brottsbekämpningen i New York?

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Tidigare poliskommissarie Christer Nordström (Polisregion Mitt), F.d. generalkonsul i New York Olle Wästberg, VD Per Eriksson (City i Samverkan), VD Mattias Dahl (Säkerhetsföretagen), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Biomingel

20:00-21:00
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Fokus trygghet i staden
För att lyfta arkitekturens och stadsplaneringens möjligheter att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmvisning varje kväll klockan 20.00! Kom och se på klassiker som William H. Whytes film ”Social life of small urban spaces”, Jane Jacobs ”Citizen Jane” och Jan Gehls ”The human scale”. Filmerna visar varför vi behöver bygga städer som relaterar till den mänskliga skalan, hur vi kan angripa mellanrummen mellan husen samt hur vi bör bygga en stad utifrån människorna som ska använda de offentliga rummen.

Medverkande:

Forskaren Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Vakna med oss!

08:30-09:15
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Frukost och sammanfattning av gårdagen
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Partner Hans Arvidsson (4CStrategies), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Barnen har rätt att komma till tals - men hur följer egentligen samhällsbyggarna barnkonventionen?

10:00-10:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Regeringen skrev under och ratificerade barnkonventionen år 1990. I teorin ska den påverka de beslut som en mängd olika sektorer och branscher måste fatta. Hur har egentligen samhällsbyggarna förhållit sig till barnkonventionen under de senaste 30 åren?

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Ordförande Leo Gerdén (Sveriges Elevråd), Språkrör Aida Badeli (Grön Ungdom), Fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige), distriktsordförande Matilda Ekeblad (MUF), jämställdhetspolitisk talesperson Hilda Frick (Ungsvenskarna), Generalsekreterare Sarah Havneraas (KDU)

Bygg rätt från början – vilka krav bör ställas på säkerhets- och trygghetsfrågor i stadsutveckling?

11:00-11:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Ny de-facto standard - BoTryggt2030
Det planeras och byggs för fullt. Få utgår dock från praktisk erfarenhet och evidensbaserad forskning för att säkerställa en stadsutveckling som inkluderar ett brottsförebyggande och ett trygghetsskapande perspektiv. Samhällsbyggnaden måste jobba mer strukturerat med konkreta verktyg och modeller.

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Stadsbyggnadsexpert Kristina Alvendal (Stadsutvecklarna i Värtahamnen), Exploateringsingenjör Charlotte Olsson (Helsingborg stad), Avdelningschef Linda Santesson (LINK Arkitektur), Fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Vad går förlorat i det kontantlösa samhället?

12:30-13:15
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Kort och andra digitala betalmedel lämnar ofrånkomligen spår efter sig. Köpdata är hårdvaluta för nätjättarna som tävlar om att lägga pussel över våra liv. Om det kontantlösa samhället blir verklighet kommer alla transaktioner att kunna spåras. Hur påverkas vår integritet av att hela betalsystemet blir digitalt? Vad betyder detta för demokratin? Hur ser våra politiker på utvecklingen?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Riksdagsledamot per Åsling (C), Riksdagsledamot Lotta Finstorp (M), Analytiker och forskare Ola Svenonius (Totalförsvarets forskningsinstitut), Digital expert, Sinan Akdag (Sveriges Konsumenter), Initiativtagare Björn Eriksson (Kontantupproret)

Offentliga toaletter - stadens skamfläck eller varumärke?

14:00-14:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Ny rapport
Den offentliga toaletten kan för många vara en förutsättning för möjligheten att kunna ta del av det offentliga rummet. Samtidigt skiljer sig de krav som ställs mellan olika grupper i samhället, och framför allt mellan könen. Vad är egentligen en jämställd offentlig toalett? Vid seminariet presenteras en ny kartläggning av offentliga toaletter på Norrmalm i Stockholm.

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Näringspolitisk expert Pernilla Enebrink (Almega), Kulturgeograf Erika Sjöqvist (Stiftelsen Tryggare Sverige), Hållbarhetsansvarig Miriam Körberg (ICA Fastigheter), Brottsförebyggande länssamordnare Michael Frejd (Länsstyrelsen Stockholm)

Kan vi samverka för en ökad trygghet i kollektivtrafiken?

15:00-15:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Undersökningar visar att många avstår från att resa kollektivt på grund av otrygghet. Det har också blivit alltmer tydligt att en enskild aktör sällan kan lösa problemen. Hur kan olika aktörer tillsammans komma vidare och öka tryggheten i kollektivtrafiken? Vilka hinder och möjligheter finns det?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren eller Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Trafikregionråd Kristoffer Tamsons (M), VD Helena Leufstadius (Svensk Kollektivtrafik), Trygghetschef Thomas Ahlskog (MTR), Säkerhetschef Michael Englund (Jernhusen), Säkerhetssamordnare Jonas Lindberg (Tryggare Sverige)

Säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer genom platssamverkan

16:00-16:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Nytt Nationellt Kunskpascentrum för Platssamverkan
Många kommuner har idag problem med brott och ordningsstörningar i det offentliga rummet. Många pratar om samverkan men görs det på rätt sätt? Diskussionerna snurrar kring platssamverkan och konceptet business improvement districts. Men vad innebär det egentligen, hur initieras och drivs det?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Affärsutvecklingschef Anna Nordin (Vasakronan), VD Per Eriksson (City i Samverkan), VD Pär Bygdeson (Livsmedelshandlarna), Hållbarhetsansvarig Emelie Regnell (Signalisten), Utredare Kenneth Berglund (Hyresgästföreningen), Hållbarhetschef Malin Bosaeus (Rikshem)

Biomingel

20:00-21:00
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Fokus trygghet i staden
För att lyfta arkitekturens och stadsplaneringens möjligheter att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmvisning varje kväll klockan 20.00! Kom och se på klassiker som William H. Whytes film ”Social life of small urban spaces”, Jane Jacobs ”Citizen Jane” och Jan Gehls ”The human scale”. Filmerna visar varför vi behöver bygga städer som relaterar till den mänskliga skalan, hur vi kan angripa mellanrummen mellan husen samt hur vi bör bygga en stad utifrån människorna som ska använda de offentliga rummen.

Medverkande:

Forskaren Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Vakna med oss!

08:30-09:15
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Frukost och sammanfattning av gårdagen
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), VD Joakim Söderström (Säkerhetsbranschen), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Kan tekniken rädda våra äldre?

10:00-10:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Tillsammans med Säkerhetsbranschen
Personal inom äldrevården vittnar om att de inte har tillräckligt med resurser och tid för att vårda alla sina äldre. Hur ska vi lösa problemen inom sjukvården när allt mindre personal finns att tillgå och kan ny teknik vara en del av lösningen?

Medverkande:

Moderator Annika Nordgren Christensen, Ordförande Acko Ankarberg-Johansson (Socialutskottet, KD), Försäljningsdirektör Johan Lenander (Tunstall)

Är din integritet viktigare än brottsoffrets upprättelse?

11:00-11:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Tillsammans med Säkerhetsbranschen
Alla vill ha säkerhet och trygghet men vad är vi beredda att offra i form av personlig integritet? I takt med den tekniska utvecklingen och digitaliseringen för att förhindra, stoppa och lösa brott, så höjs röster om den enskildes integritet. Vad är egentligen den personliga integriteten och vad är den värd om man inte känner sig säker och trygg? Är det värt att offra en del av samhällsmedborgarnas integritet för att möjliggöra det arbete som skapar ett samhälle som är tryggare och säkrare för alla invånare? Är du själv din största Big Brother med en smart telefon och dess funktioner i fickan? I den här debatten kommer deltagarna att diskutera etiska frågeställningar om integritet i förhållande till säkerhet och trygghet.

Medverkande:

Moderator Annika Nordgren Christensen, Polischef Erik Nord (Polisområde Storgöteborg), Advokat Viktor Banke (Advokatbyrån Dubio), Riksdagsledamot Louise Meijer (Justitieutskottet, M)

Oanade möjligheter med framtidens kameror

13:00-13:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Tillsammans med Säkerhetsbranschen
Efter många års intensiv debatt är nu kamerorna här för att stanna, men hur får vi ut rätt effekt från dem här och nu och på vilket sätt ska de användas i framtiden? Sverige har med sin spetskompetens inom teknikindustri och en god teknisk infrastruktur. Vi har en unik möjlighet att bygga ut världens mest moderna kamerabevakning. Men vad ska den innehålla och ska den endast användas i brottsbekämpande syfte eller ingå i större smart-citykoncept för att t.ex. reglera exempelvis trafik? Vilka är fallgroparna och möjligheterna? Vem har ansvaret på en sammanhållen nationell nivå? Här kommer deltagarna behandla frågorna och dörren till framtiden inom området.

Medverkande:

Moderator Annika Nordgren Christensen, Trafikregionråd Kristoffer Tamsons (Stockholm), Kameraansvarig Stefan Singman (Polisregion Stockholm), Grundare Martin Gren (Axis), Vice President Malou Toft (Milestone)

Tryggheten minskar och brottsligheten ökar - hur kunde det bli såhär och vad ska vi göra åt det?

14:00-14:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Tillsammans med Säkerhetsbranschen
Knappt en dag passerar utan att media rapporterar om överfall, skottlossningar, sprängningar, knivskärningar och våldtäkter. Uppklarningsprocenten för de grova brotten är låg och det ser inte bättre ut i övriga brottskategorier som t.ex. bedrägerier, stöld, personrån, hot och skadegörelse. I stora delar av Sverige är polisen inte närvarande utan kan i bästa fall rycka ut och då med lång framkörningstid – och i sämsta fall kommer inte polisen när man ringer. Politikens svar är 10 000 fler polisanställda, men är det lösningen och hur ska de fördelas? Hur ska man nå den numerären när befintliga poliser hoppar strömhopp till andra arbetsgivare samtidigt som utbildningsplatserna gapar tomma trots massiva rekryteringskampanjer? Är fler anställda lösningen, eller skulle större effekt uppnås genom slopade straffrabatter, kronvittnen och nya straffprocessuella tvångsmedel? Hur säkerställs att övriga rättsväsendet inte blir en flaskhals när t.ex. häktena i Sverige är överbelagda?

Medverkande:

Moderator Annika Nordgren Christensen, Inrikesminister Mikael Damberg (S), Rättspolitisk taleperson Johan Forsell (M), Rättspolitisk talesperson Adam Marttinen (SD), Rättspolitisk talesperson Johan Pehrson (L), Rättspolitisk talesperson Linda Snecker (V)

Sverige är under attack - fokus IT-brottslighet!

16:00-16:45
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Tillsammans med Säkerhetsbranschen
SÄPO rapporterar om ökad signalspaning mot våra myndigheter och griper agenter värvade av främmande makt. Försvarsmakten utbildar IT-soldater, 1177:s patientsamtal läcks, butiker slutar ta emot kontanter och vi kopplar upp våra liv mot den digitalisering som tar allt större mark i samhället. Skydd mot elektromagnetisk puls samt röjande signaler har tidigare varit mest synonymt med försvarsmaktens behov, men nu efterfrågas samma skydd även från andra myndigheter och företag. Vilka hot förväntas de mötas av och vad kan konsekvenserna bli? Hur väl förberedda är vi mot en digital krigsföring genom angrepp mot t.ex. vår el- och kraftförsörjning och hur ska vi klara oss om samhället släcks? I den här debatten kommer deltagarna få prata om och argumentera i frågorna för att utröna vilken position Sverige har i förhållande till yttre och inre hot mot rikets säkerhet.

Medverkande:

Moderator Annika Nordgren Christensen, Generaldirektör Dan Eliasson (MSB), VD Jeanette Lesslie (2Secure), Rådgivare Anton Lif (Combitech)

Biomingel

20:00-21:00
Tryggare Sveriges paviljong, Cramérgatan plats 334
Fokus trygghet i staden
För att lyfta arkitekturens och stadsplaneringens möjligheter att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmvisning varje kväll klockan 20.00! Kom och se på klassiker som William H. Whytes film ”Social life of small urban spaces”, Jane Jacobs ”Citizen Jane” och Jan Gehls ”The human scale”. Filmerna visar varför vi behöver bygga städer som relaterar till den mänskliga skalan, hur vi kan angripa mellanrummen mellan husen samt hur vi bör bygga en stad utifrån människorna som ska använda de offentliga rummen.

Medverkande:

Forskaren Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Tryggare Sverige