Tryggare Sverige i Almedalen 2018

Samtliga seminarier direktsändsfacebook.com/tryggaresverige och modereras på Twitter.

Avklarade

Vakna med oss!

08:30-09:15
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Sammanfattning av gårdagen med fokus på säkerhet och trygghet
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Politisk redaktör Hans Stigsson (Norrköpings tidningar), Styrelseledamot Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige), VD Klas Lindström (4c Strategies)

Tio krav för säkerhet och trygghet i Sverige

10:00-10:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Trygghet har varit en viktig fråga i debatten under valåret 2018. Ofta handlar politikers lösningar om hårdare tag eller fler poliser. Valåret har till och med kantats av diskussioner om att ta in militären i våra utsatta områden. Med hopp om en mer nyanserad debatt presenteras Stiftelsen Tryggare Sveriges 10 krav för säkerhet och trygghet i Sverige.

Medverkande:

Styrelseledamot Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Hur möter olika samhällsinstanser brottsdrabbades behov?

11:00-11:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Experter inom brottsofferområdet har slagit larm. Brottsdrabbade får sällan sina rättigheter tillgodosedda av de instanser som har skyldigheter gentemot de som utsätts för brott. Vad innebär detta för de drabbade? Vad kan göras? Hur har omhändertagandet förändrats de senaste tio åren?

Medverkande:

Generalsekreterare Olga Persson (Unizon), Verksamhetschef Åsa Witkowski (NCK), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Ordförande Jenny Westerstrand (Roks), Ordförande Bo Hansson (Brottsofferjouren Stockholm-Gotland)

Utsatta och sårbara - brottsdrabbades reaktioner och behov

14:00-14:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Att drabbas av brott kan ge utslag i allvarliga somatiska, psykiska och sociala problem. Det är även sällan den brottsdrabbade får sina rättigheter tillgodosedda i form av hjälp, stöd och skydd. En föreläsning ges om vilka behov brottsdrabbade egentligen har? Vad krävs av samhället?

Medverkande:

Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige)

Utsatt för sexualbrott - vilka stödinsatser krävs?

15:00-15:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
I svallvågorna efter höstens upprop #metoo kvarstår frågan om hur sexualbrottsdrabbade kan få hjälp och stöd. Vad innebär det att drabbas av sexualbrott? Vilka stödinsatser erbjuds i nuläget och hur fungerar de i praktiken? Vilka stödinsatser krävs? Är de drabbades anhöriga en bortglömd resurs?

Medverkande:

Talesperson Kjell Corneliusson, (Nätverket Närstående till Våldtäktsoffer), Ordförande Johanna Karlsson (Föreningen Tillsammans), Överläkare Lotti Helström, (Södersjukhuset), Socialarbetare Ann Hellströmer, Styrelseledamot Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Kriminalpolitisk debatt mellan Vänsterpartiet och Liberalerna

16:00-16:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen 2 (vid Kallis)
Under den kriminalpolitiska debatten möts två riksdagspartier i en 45 minuters lång duell, där de får möjlighet att fördjupa sina argument. Vilken riktning vill de olika partierna att kriminalpolitiken ska ta? Hur ser de på situationen i Sverige, vilka problem finns och vad är lösningarna?

Medverkande:

Rättspolitisk talesperson Linda Snecker (V), Rättspolitisk talesperson Roger Haddad (L)

Eftersnack - Öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

17:00-17:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Kom och varva ner, ta något att dricka och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade i Almedalens mest avspända eftersnack. Vi utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och tipsar om morgondagens höjdpunkter.

Medverkande:

Stiftelsen Tryggare Sverige med gäster

Vakna med oss!

08:30-09:15
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Ordförande Björn Eriksson (Säkerhetsbranschen), Styrelseledamot Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Ledarskribent Hanne Kjöller (Dagens Nyheter)

Hur får vi in trygghet och det brottsförebyggande arbetet i stadsplaneringen?

10:00-10:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
På kort tid ska det byggas många nya bostäder och nya områden. Vi ska inte upprepa misstag som för, vilka står oss dyrt idag. Hur säkerställs att säkerhet och trygghet beaktas i framtidens stadsbyggande? Hur kan man göra medvetna val i det fysiska rummets utformning?

Medverkande:

Statssekreterare Alf Karlsson (Näringsdepartementet), Forskare Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige), VD Marit Appelgren (ByggVesta), Planchef Tatjana Joksimović (Länsstyrelsen i Stockholms län), Ass. Prof. Dr. Tigran Haas (Centre for the Future of Places, KTH), VD Jimmy Emretzon (Gunnebostängsel)

BoTryggt2030 – hållbara och trygga stadsmiljöer: vem har ansvaret?

11:00-11:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Våra städer utformas av en rad olika aktörer med olika ansvarsområden både geografiskt, som socialt. Är det endast en kommunal uppgift att se till att alla känner sig trygga i våra städer? Vilken roll har fastighetsbolagen? Vad kan näringslivet och civilsamhället göra? Hur kommer forskningen in?

Medverkande:

Forskare och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (TS), Energi- och hållbarhetsansvarig Reza Yazdi (Rikshem), Samhällsplanerare Moa Sundberg (Helsingborgs stad), Gruppchef social hållbarhet Roba Ghadban (Skanska Sverige), Ass. Prof. Dr. Tigran Haas (Centre for the Future of Places, KTH)

BID - ett nytt sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten

14:00-14:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Ett sätt att minska brottsligheten och öka tryggheten är genom platssamverkan där kommunen, fastighetsägare och andra aktörer går samman i en icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område, så kallat BID. Vilka internationella erfarenheter finns och hur ser möjligheterna ut i Sverige? Seminariet hålls delvis på engelska.

Medverkande:

Forskare och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige), CEO Ethan Kent (PPS), VD Per Eriksson (City i Samverkan), Affärsområdeschef Anna Nordin (Vasakronan), Kommunalråd Andreas Schönström (Malmö stad, S), Oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (Stockholms stad, M), Ass. Prof. Dr. Tigran Haas (Centre for the Future of Places, KTH)

Placemaking – så skapar vi attraktiva, trygga offentliga rum

15:00-15:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Otrygga stadsrum som inte används är ett välkänt problem. Vad är framgångsfaktorerna för att en plats är attraktiv och trygg? Världen över har placemaking tillämpats som en metod för att skapa attraktiva, trygga platser. Genom placemaking planeras platser med syftet att få människor att vilja vara på och använda platser. Människorna på platsen skapar en social kontroll, vilket minskar risken för brott och ordningsstörningar samt ökar tryggheten. Hur tar vi vara på det viktiga rummet mellan husen och skapar platser med en identitet? Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:

Socialantropolog Viktoria Walldin (White Arkitekter), Ass. Prof. Dr. Tigran Haas (Centre for the Future of Places, KTH), Affärsutvecklare Kristina Cedrins (ICA Fastigheter), Forskare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige), Avdelningschef och arkitekt Linda Santesson (Link Arkitektur), CEO Ethan Kent (PPS)

Kriminalpolitisk debatt mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna

16:00-16:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Under den kriminalpolitiska debatten möts två riksdagspartier i en 45 minuters lång duell där de får möjlighet att fördjupa sina argument. Vilken riktning vill de olika partierna att kriminalpolitiken ska ta? Hur ser de på situationen i Sverige, vilka problem finns och vad är lösningarna?

Medverkande:

Rättspolitisk talesperson Johan Hedin (C), Rättspolitisk talesperson Adam Marttinen (SD)

Eftersnack - Öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

17:00-17:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Kom och varva ner, ta något att dricka och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade i Almedalens mest avspända eftersnack. Vi utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och tipsar om morgondagens höjdpunkter.

Medverkande:

Stiftelsen Tryggare Sverige med gäster

Vakna med oss!

08:30-09:15
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Styrelseledamot Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige), chefredaktör Jenny Persson (Aktuell Säkerhet), vice VD Mats Galvenius (Svensk Försäkring)

Vad är trygghet och vad påverkar tryggheten?

10:00-10:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Allt fler gör allt mer för att öka tryggheten i samhället. Samtidigt är det ofta oklart vad insatserna leder till eftersom många kommuner och företag varken klarat ut vad trygghet är eller vad som påverkar tryggheten. Många följer dessutom heller inte upp insatserna. Att definiera, operationalisera och mäta trygghet har nu blivit en nödvändig förutsättning för att planera och följa upp det lokala trygghetsskapande arbetet. Men hur kan detta göras på bästa sätt?

Medverkande:

Fil. dr Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Trygghetschef Greta Berg (SKL), Professor Henrik Andershed (Örebro Universitet), Oppositionsborgarråd Erik Slottner (Stockholms stad, KD), Brottsförebyggare Lena Brodin (Österåkers kommun)

Brottsförebyggande arbete i utsatta områden

11:00-11:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Är det brottsförebyggande arbetet enbart en polisiär uppgift eller vilka andra aktörer kan medverka? Vilken roll har kommunerna? Vad kan näringslivet och civilsamhället göra? Kan den så kallade Fas-teorin vara en väg framåt?

Medverkande:

Oppositionsborgarråd Lotta Edholm (Stockholms stad, L), Lokalpolisområdeschef Ulf Merlander (Göteborg), VD Michael Pirosanto (Gårdstensbostäder), Kriminolog Michaela Tuiskunen (Stiftelsen Tryggare Sverige), Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (Göteborgs stad, S)

Trygghet i Samhället - från teori till mätbarhet!

14:00-14:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Nytt boksläpp!
I den nysläppta rapporten ”Trygghet i Samhället” beskrivs en operationalisering av forskningsteorier och praktisk evidens för att främja trygghet i vår vardag. Varför upplevs platser som otrygga och vilken betydelse har den fysiska utformningen för vår trygghet? Hur definierar, mäter och följer vi upp tryggheten? Hur kan teorier implementeras i praktiken?

Medverkande:

Forskare och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige), Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (Sollentuna kommun, M), Kommunalråd Christan Ottosson (Huddinge kommun, C)

Ordningshållning i offentlig miljö - vems ansvar och vem betalar?

15:00-15:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Det finns en stor efterfrågan på en mer synlig och lokalt närvarande polis, men utvecklingen går snarare åt motsatt håll. För att lösa avsaknaden av poliser i den offentliga miljön så försöker många kommuner hitta nya lösningar i form av ordningsvakter, väktare och trygghetsvärdar. Vem ska egentligen hålla ordning i staden, och vem ska betala? En ordningsvakt kostar ungefär som tre trygghetsvärdar, så vad ska kommunerna satsa på? En utblick i Europa och den holländska modellen med ”City law Enforcement Officers” en blandning mellan polis/ordningsvakt/medborgarvärd och servicepersonal kanske kan vara en lösning?

Medverkande:

Fil. dr. Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sveruige), VD Andrew Spry (Tempest Security), VD Per Eriksson (City i Samverkan), Oppositionsborgarråd Karin Ernlund (Stockholms stad, C), säkerhetsstrateg Elina Bratt (Helsingborgs stad)

Kriminalpolitisk debatt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna

16:00-16:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Under den kriminalpolitiska debatten möts två riksdagspartier i en 45 minuters lång duell där de får möjlighet att fördjupa sina argument. Vilken riktning vill de olika partierna att kriminalpolitiken ska ta? Hur ser de på situationen i Sverige, vilka problem finns och vad är lösningarna?

Medverkande:

Justitieminister Morgan Johansson (S), Rättspolitisk talesperson Tomas Tobé (M)

Eftersnack - Öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

17:00-17:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Kom och varva ner, ta något att dricka och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade i Almedalens mest avspända eftersnack. Vi utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och tipsar om morgondagens höjdpunkter.

Medverkande:

Stiftelsen Tryggare Sverige med gäster

Vakna med oss!

08:30-09:15
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Ledarskribent Johan Rudström (UNT), Demokratiutredare Olle Wästberg, Styrelseledamot Karl-Åke Pettersson (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Våld och hot i arbetslivet

10:00-10:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Under hösten förekom det vid ett flertal tillfällen rubriker om hot och våld på flera av landets akutmottagningar. Inom kollektivtrafiken förses chaufförer med kroppskameror. Är detta ett nytt och allt mer ökande problem eller har det förekommit länge? Vad kan göras för att förebygga våld och hot inom sjukvården?

Medverkande:

Säkerhetschef Anders Gidrup (Locum), Andre vice förbundsorförande Tom Johnson (ST), Avdelningschef Carl-Magnus Rutherfalk (säkerhetsledningen, Karolinska sjukhuset)

Trygghet i kollektivtrafiken

11:00-11:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Cirka 10-30 procent av befolkningen har någon gång under det senaste året avstått att åka kollektivt på grund av otrygghet. Trots positiva erfarenheter från andra länder är kollektivtrafiken i princip aldrig omnämnd i de så kallade samverkansöverenskommelserna mellan polis och kommun. Finns det några poliser som ansvarar för kollektivtrafiken? Hur kan kollektivtrafiken bli navet i kampen mot brott och otrygghet?

Medverkande:

Säkerhetssamordnare Jonas Lindberg (Stiftelsen Tryggare Sverige), VD Helena Leufstadius (Svensk Kollektivtrafik), Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M), Säkerhetschef Michael Englund (Jernhusen), Trygghetschef Emma Stenholm (MTR), Ledamot Lena Malm (Trafikutskottet, S)

Feministisk stadsplanering: svenska exempel på hur vi skapar en trygg och inkluderande stad för alla!

14:00-14:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Det offentliga rummet domineras på vissa platser av män, vilket kan medföra att kvinnor känner otrygghet och avstår från att vistas där. Kan ett sätt att skapa trygghet för alla kanske vara att låta feministiska teorier påverka stadsplanering och arkitektur vid utformningen av det offentliga rummet?

Medverkande:

Forskare & Stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard (Stiftelsen Tryggare Sverige), Jämställdhetsstrateg Linda Gustafsson (Umeå kommun), Avdelningschef och arkitekt Linda Santesson (Link Arkitektur), Trafikborgarråd Daniel Helldén (Stockholms stad, MP), Riksdagsledamot Sofia Arkelsten (M)

Att bygga skolor från ett trygghetsperspektiv - går det?

15:00-15:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Skolan är en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Vi vet också att många är otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Hur kan vi arbeta med skolans fysiska rum för att skapa en säkrare och tryggare lärmiljö?

Medverkande:

Kriminolog Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), marknadschef Petra Svensson Gleisner (Link Arkitektur), Brottsförebyggande Strateg Bo Hammerin (Norrtälje kommun)

Kriminalpolitisk debatt mellan Miljöpartiet och Kristdemokraterna

16:00-16:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Under den kriminalpolitiska debatten möts två riksdagspartier i en 45 minuters lång duell där de får möjlighet att fördjupa sina argument. Vilken riktning vill de olika partierna att kriminalpolitiken ska ta? Hur ser de på situationen i Sverige, vilka problem finns och vad är lösningarna?

Medverkande:

Rättspolitisk talesperson Annika Hirvonen Falk, Rättspolitisk talesperson Andreas Carlson

Eftersnack - Öppet forum med fokus på säkerhet och trygghet

17:00-17:30
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Kom och varva ner, ta något att dricka och träffa Tryggare Sveriges anställda och andra samhällsintresserade i Almedalens mest avspända eftersnack. Vi utbyter erfarenheter kring säkerhet och trygghetsfrågor och tipsar om morgondagens höjdpunkter.

Medverkande:

Stiftelsen Tryggare Sverige med gäster

Trygghetsvandring - ett sätt att öka tryggheten tillsammans

17:15-18:45
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Är trygghetsvandring ett bra sätt att få kunskap om vad som upplevs otryggt i ett område? Vi tar bokad buss ut till bostadsområdet Vitkålen där vi genomför en kombinerad trygghetsvandring och föreläsning om trygghetsvandringar och kring vad som påverkar tryggheten med konkreta exempel från området. Bussen går ifrån parkeringen bredvid hamnkontoret, ca 100 meter utanför bilavspärrningen in till Almedalsområdet klockan 17.30 så se till att vara där 5-10 minuter innan. Vi är tillbaka igen senast 18.45. Antalet platser på bussen är begränsade så vill du vara säker på en plats så boka in dig i förväg via info@tryggaresverige.org annars är det först till kvarn som gäller. Det går även att ansluta direkt vid området Vitkålen, där vandringen sker, kontakta oss i så fall för vägbeskrivning. Trygghetsvandringen anordnas i samarbete med GotlandsHem.

Vakna med oss!

08:30-09:15
Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen (vid Kallis)
Varje morgon bjuder Tryggare Sverige på en god frukost, analys och reflektion av gårdagen, med fokus på säkerhet och trygghet. Vilka frågor diskuterades igår? Vem sa vad och varför? Vad blir dagens hetaste ämnen? Kom och starta dagen med oss, och kanske ett svalkande dopp i Östersjön?

Medverkande:

Stiftelsen Tryggare Sverige med gäster

I samarbete med

logotyper för KTH, The Centre for the Future of Places, City i Samverkan, Aktuell Säkerhet, Gunnebostängsel, MySafety
Tryggare Sverige