Tryggare Sverige i Almedalen

Program och live-sändningar

Avklarade

Mäns utsatthet för våld i nära relationer - hur ser det ut och vad kan göras?

09:00-10:15
Högskolan Gotland, (D-huset, Sal: D24)
Ny kartläggning presenteras
Under lång tid har samhället lyft frågor om våld i nära relationer. Framför allt har man pratat om de kvinnor som utsätts och de män som utsätter. Men vad vet vi om de män som utsätts för våld i nära relation och vilken möjlighet har de att få hjälp och stöd av samhället?

Medverkande:

F.d. justitieminister Thomas Bodström (Akillesjouren), Personsäkerhetsexpert Peter Strandell (Tryggare Sverige), Brottsförebyggare Anna-Karin Sundén (Sollentuna kommun), Socionom Ann Hellströmer (Stödcentrum för unga brottsoffer)

Prostitution – situationen, utmaningarna och lösningarna

10:30-11:45
Högskolan Gotland, (D-huset, Sal: D24)
Ny kartläggning presenteras
Simon Häggström är chef för polisens prostitutionsgrupp. I sin vardag möter han många av dem som samhället inte vill se - de prostituerade som vill göra sina affärer utom synhåll och torskarna som till varje pris vill undvika upptäckt och straff. Hur ser utvecklingen ut beträffande prostitution och vad kan göras för att komma till rätta med situationen?

Medverkande:

Polisinspektör Simon Häggström (Polisregion Stockholm), F.d. åklagare Ulrika Rogland, Leg.psyk. Peter Strandell (Tryggare Sverige), Jur.kand. Madeleine Sundell (Frälsningsarmén), Politisk representant Sudeshna Chowdhury (Freethem)

Trygghet i skolan – antimobbningsprogram eller larmbågar?

12:30-13:45
Högskolan Gotland, (D-huset, Sal: D24)
Ungdomar spenderar större delen av sin tid i skolan. Samtidigt är skolan en av de vanligaste platserna där barn och ungdomar drabbas av brott. Hur kan skolan bli tryggare? Handlar det om antimobbningsprogram, larmbågar eller den fysiska utformningen?

Medverkande:

Säkerhetssamordnare Jan Landström (Nacka kommun), Kundchef Pia Ölvebro (LINK arkitektur), Socionom Ann Hellströmer (Stödcentrum för unga brottsoffer), 2:e vice ordförande Robert Fahlgren (Lärarförbundet)

Brottsoffer – vem bryr sig?

14:30-15:45
Högskolan Gotland, (D-huset, Sal: D24)
Almedalens viktigaste möte
Vilka bryr sig egentligen om de som drabbas av brott? Vilka har skyldighet att hjälpa och hur lever de upp till denna skyldighet? Ett samtal om de som drabbats av brott, de som hjälper och de som stjälper utifrån bl.a. den senaste veckans debatt om Polisens armbandskampanj mot sexuella trakasserier.

Medverkande:

Brottsofferforskare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige), Ordförande Zozan Inci (Roks), Generalsekreterare Eva Larsson (Brottsofferjouren), Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (Sollentuna, M) m.fl.

Brott och (o)trygghet i Sverige

08:30-09:45
Högskolan Gotland, Maltfabriken (B-huset, Sal: B42)
Situationen, utmaningarna och lösningarna
Under de senaste åren har en grövre och mer organiserad brottslighet fått fäste i Sverige. Det innebär att många kommuner står inför stora utmaningar. Vid seminariet ges exempel på hur kommuner, fastighetsägare och andra aktörer kan minska brottsligheten och öka tryggheten med hjälp av nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer.

Medverkande:

Generalsekreterare Magnus Lindgren (Tryggare Sverige), VD Johnny Berlic (Mindmancer), VD Kicki Björklund (Bostadsbolaget), Kund- och marknadschef Johan Nilsson (Bankomat)

Trygghet i det offentliga rummet

10:15-11:30
Högskolan Gotland, Maltfabriken (B-huset, Sal: B42)
Ett feministiskt perspektiv
Det offentliga rummet domineras på vissa platser av män, vilket kan medföra att kvinnor känner sig kontrollerade och otrygga och därför drar sig för att vistas i dessa miljöer. Kan ett sätt att skapa trygghet för alla därför vara att låta feministiska teorier påverka stadsplanering och arkitektur vid utformningen av det offentliga rummet?

Medverkande:

Projektledare Helen Larsson (Svenska Bostäder), Gruppledare Erik Slottner (Stockholm Stad, kd), Chef för urbanism Sissel Engblom (LINK arkitektur), Urbanvetare och fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige)

Business Improvement District (BID)

12:00-13:15
Högskolan Gotland, Maltfabriken (B-huset, Sal: B42)
En modell för minskad brottslighet och ökad trygghet
I början av 1990-talet var brottsligheten och otryggheten påtaglig i New York och i andra amerikanska städer. För att hantera situationen gick fastighetsägare samman med handlare, NGO:s och andra aktörer i så kallade Business Improvement District (BID). Går det att arbeta på motsvarande sätt i Sverige?

Medverkande:

Fastighetsutvecklingschef Anna Nyberg (Vasakronan), VD Per Eriksson (City i Samverkan), Stadsutvecklings- och samhällschef Helena Olsson (Fastighetsägarna Stockholm), Kultur- och stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (Stockholm Stad, S), Oppositionsborgarråd Cecilia Brinck (Stockholm Stad, M)

Hur skapar man en trygg kommun?

14:00-15:15
Högskolan Gotland, Maltfabriken (B-huset, Sal: B42)
Ett brottsförebyggande arbete i världsklass
Hur ska en kommun arbete med brottsförebyggande frågor för att bli 'Sveriges tryggaste kommun'? Vilken roll har polis och näringsliv i detta arbete? Vi pratar om utmaningarna, de nya lösningar samt samverkansstrukturerna som krävs för att bli bäst i klassen.

Medverkande:

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (Norrtälje kommun, S), Trygghetschef Marita Bertilsson (Norrtälje kommun), Vice VD Lars Jonson (Skanska), Lokalpolisområdeschef Annika Laestadius (Polisen Örebro), Säkerhetssamordnare Jonas Lindberg (Tryggare Sverige)

Vem skapar ett tryggare och säkrare samhälle?

15:45-17:00
Högskolan Gotland, Maltfabriken (B-huset, Sal: B42)
Polisen, kommunerna, säkerhetsföretagen eller medborgarna?
Både polisen och många kommuner står inför stora utmaningar med brott och otrygghet under de kommande åren. Samtidigt saknas den förmåga som krävs för att hantera dagens situation. Kan rättsstatsprincipen upprätthållas? Vem skapar ett tryggare och säkrare samhälle?

Medverkande:

Ordförande Karl-Åke Pettersson (Tryggare Sverige), Vice VD PA Prabert (mySafety Group), Kommunalråd Christian Ottosson (Huddinge kommun, C), Branschexpert Björn Ericsson (Säkerhetsföretagen Almega), Regionpolismästare Ulf Johansson (Polisregion Stockholm)

Stiftelsen Tryggare Sveriges Almedalsmingel

20:00-21:00
O'Learys (Strandgatan 13)
Mingel
Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till mingel på O’Learys (Strandgatan 13), med efterföljande EM-semifinal i fotboll. OSA senast 1 juli till info@tryggaresverige.org

Se vår kortfilm om situationell prevention!

Film om situationell prevention
Tryggare Sverige