Tryggare Sverige

Nationella Brottsofferveckan 2024

19–21 februari

Seminiarier med fokus på brottsutsattas rätt till hjälp, stöd och skydd


Avklarade

Ett paradigmskifte med fokus på brottsutsatta – hur når vi dit?

10:00-11:30
Space, Sergelgatan 2, Hötorget T-bana
Ett paradigmskifte för Sverige. Så kan regeringens politik inom rättsområdet sammanfattas. På kort tid har ett stort antal utredningar och en rad nya lagar och lagförslag presenterats. Brottsutsatta nämns sällan och när så sker är det lätt att få intrycket att det främst är för att motivera straffskärpningar. Men hur ser brottsutsattas situation ut och vilka behov av hjälp, stöd och skydd finns? Vid seminariet diskuteras hur samhällsskyddet kan stärkas genom att säkerställa att brottsutsatta fär upprättelse i praktiken.

Medverkande:

Ordförande Jenny Westerstrand (Roks), författaren och debattören Lars Åberg, generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), kammaråklagare Lisa dos Santos (Åklagarmyndigheten), professor emerita Margareta Hydén (Linköpings universitet) m.fl.

Näringslivet som brottsplats

13:00-14:30
Space, Sergelgatan 2, Hötorget T-bana
Länge har allmänheten stått i fokus i diskussioner om brottsligheten, men vad vet vi egentligen om företagens oro och utsatthet för brott och dess konsekvenser? Vilken påverkan har välfärdsbrottsligheten och vad kostar brottsligheten samhället? Vid seminariet presenteras en lägesbild utifrån Företagens trygghetsundersökning (FTU) 2024. Dessutom beskrivs goda exempel på hur kommun, polis och näringsliv kan samverka för att minska brottsligheten och samtidigt förbättra det lokala företagsklimatet.

Medverkande:

Säkerhetsexpert Erik Mangen (Svensk Handel), näringslivsdirektör Leif Nyrén (Järfälla kommun), kommunpolis Ida Dehnisch (LPO Järfälla), säkerhetschef Anna Flink (Kalmar kommun), statsvetare Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Skolan som brottsplats

10:00-11:30
Space, Sergelgatan 2, Hötorget T-bana
Barn tillbringar större delen av sin vakna tid i skolan, samtidigt som skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Hur tar skolorna sitt ansvar för att ge hjälp och stöd till utsatta? Hur ser brottspreventivt arbete i skolan ut? Vad innebär samhällsutvecklingen för säkerheten i skolan? Vad kan göras för att minska brottsligheten och säkerställa att de utsatta får hjälp och stöd?

Medverkande:

Författare Vesna Prekopic, professor emerita Inger Enkvist (Lunds universitet), kriminolog Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige), utredare Jonas Trolle (Skolsäkerhetsutredningen), styrelseordförande Johan Larsson (Europaskolan)

Internet som brottsplats

13:00-14:30
Space, Sergelgatan 2, Hötorget T-bana
Internet erbjuder barn och unga fantastiska möjligheter att kommunicera, lära och upptäcka världen på sätt som tidigare var otänkbara. Tyvärr finns det också faror som lurar online, som bedrägerier, exploatering, övergrepp och andra former av kränkningar. Tillsammans med Polisen har Stiftelsen Tryggare Sverige lanserat konceptet HackShield med fokus på barns säkerhet på internet. HackShield är ett nederländskt koncept, med tillhörande spel, där barn utbildas till cyberagenter och lär sig om cybersäkerhet, cyberbrottslingar, problemlösning och samarbete. Vilka erfarenheter finns från arbetet med ökad cybersäkerhet och hur kan konceptet HackShield hjälpa äldre generationer, lärare, vänner och syskon att navigera säkert på nätet.

Medverkande:

Poliskommissarie Jan Olsson (Polisen), senior brottsförebyggare Stefan Lundberg (Nationell bedrägericentrum NBC/NOA), Embla Persson (ordförande Sveriges elevkårer), kriminolog Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige) m.fl.

Rättsstatsprincipen, tilliten och de brottsutsatta

10:00-11:30
Samtidigt som brottslighet och otryggheten har blivit en av de viktigaste samhällsfrågorna är de brottsutsatta åter den bortglömda gruppen. I centrum för debatten är brotten och gärningspersonerna, medan de utsatta har rollen som perifera aktörer med en enda uppgift - att polisanmäla brott och berätta om sina iakttagelser. Hur kunde det bli så? Hur påverkar brottsutvecklingen och samhällets stöd till de drabbade tilliten i samhället? Upprätthålls rättsstatsprincipen? Vilken möjlighet till rättvisa och upprättelse finns egentligen för brottsutsatta idag? Hur kan stödet förbättras?

Medverkande:

Professor Lars Trägårdh (Uppsala universitet), f.d. rikspolischef Björn Eriksson, kommunalråd Josefine Helleday (Eskilstuna kommun), generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige) m.fl.

En rättspolitisk debatt med brottsutsatta i fokus

13:00-14:30
Space, Sergelgatan 2, Hötorget T-bana
Ny lagstiftning, hårdare tag, fler poliser och nya verktyg. Så låter den politiska retoriken när lösningarna för ett tryggare samhälle diskuteras. Men var finns de brottsutsatta och hur ska de utsatta få upprättelse? Vilka insatser krävs för att få till ett paradigmskifte för att säkerställa att brottsutsatta alltid får hjälp, stöd och skydd? Vid seminariet sammanfattas Stiftelsen Tryggare Sveriges samlade erfarenheter och en brottsofferstrategi för det kommande decenniet presenteras och diskuteras.

Medverkande:

Riksdagsledamot Adam Marttinen (SD), riksdagsledamot Annika Strandhäll (S), riksdagsledamot Fredrik Kärrholm (M), riksdagsledamot Malin Björk (C) m.fl.

Tryggare Sverige