Tryggare Sverige

Almedalsveckan 2023

Seminarierna arrangeras på plats i Almedalen 28–29 juniKommande

onsdag 28 Juni

Är kommunerna redo att ta brottsförebyggande ansvar?

10:00-10:45 2023-06-28 10:00:00 2023-06-28 10:45:00 Europe/Stockholm Är kommunerna redo att ta brottsförebyggande ansvar? Vid seminariet diskuteras hur lagförslaget Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete kommer att fungera i praktiken. Hur tänkte man vid införandet av den nya lagen, vad innebär den för kommuners framtida arbetssätt och vilka är de största utmaningarna vi har att vänta? Strandgatan 14, Gotlands museum, 'Bildstenshallen' Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Strandgatan 14, Gotlands museum, 'Bildstenshallen'
Vid seminariet diskuteras hur lagförslaget Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete kommer att fungera i praktiken. Hur tänkte man vid införandet av den nya lagen, vad innebär den för kommuners framtida arbetssätt och vilka är de största utmaningarna vi har att vänta?

Medverkande:

Medverkande: Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet – att bryta nyrekrytering till kriminalitet

13:00-13:45 2023-06-28 13:00:00 2023-06-28 13:45:00 Europe/Stockholm Kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet – att bryta nyrekrytering till kriminalitet Hur kan kommuner bryta nyrekrytering till kriminalitet genom analyser av det fysiska rummet och socioekonomisk sårbarhet? Hur går vi från symbolpolitiska åtgärder till den kontinuitet och lokalt förankrade strategi som krävs för att förändra de grundläggande förutsättningarna i segregerade områden? Stiftelsen Tryggare Sverige har på uppdrag av flera kommuner tagit fram lokala lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De sammantagna resultaten med tillhörande orsaksanalyser är kraftfulla verktyg i arbetet med att minska såväl segregation som utanförskap och nyrekrytering till kriminalitet. Ett exempel på lägesbild och orsaksanalys presenteras och goda exempel på åtgärder lyfts fram och diskuteras. B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15 Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15
Hur kan kommuner bryta nyrekrytering till kriminalitet genom analyser av det fysiska rummet och socioekonomisk sårbarhet? Hur går vi från symbolpolitiska åtgärder till den kontinuitet och lokalt förankrade strategi som krävs för att förändra de grundläggande förutsättningarna i segregerade områden? Stiftelsen Tryggare Sverige har på uppdrag av flera kommuner tagit fram lokala lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De sammantagna resultaten med tillhörande orsaksanalyser är kraftfulla verktyg i arbetet med att minska såväl segregation som utanförskap och nyrekrytering till kriminalitet. Ett exempel på lägesbild och orsaksanalys presenteras och goda exempel på åtgärder lyfts fram och diskuteras.

Medverkande:

Medverkande: Säkerhetsstrateg Erika Duvner (Helsingborgs stad), projektledare Lisa Pedersen (Brå), kriminolog Anna Sjöholm (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Fastighetsägarnas roll i det brottsförebyggande arbetet – hinder och möjligheter

14:00-14:45 2023-06-28 14:00:00 2023-06-28 14:45:00 Europe/Stockholm Fastighetsägarnas roll i det brottsförebyggande arbetet – hinder och möjligheter Hur kan fastighetsägare bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten? Vilka erfarenheter finns internationellt och i Sverige? Vad fungerar och vad fungerar inte? Under seminariet presenteras trygghetsproblem som fastighetsägare ställs inför samt exempel på hur dessa problem kan hanteras. B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15 Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15
Hur kan fastighetsägare bidra till att minska brottsligheten och öka tryggheten? Vilka erfarenheter finns internationellt och i Sverige? Vad fungerar och vad fungerar inte? Under seminariet presenteras trygghetsproblem som fastighetsägare ställs inför samt exempel på hur dessa problem kan hanteras.

Medverkande:

Medverkande: VD Kicki Björklund (Bostadsbolaget), säkerhetssamordnare Arber Jasharaj (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet - en lägesbild och vägen framåt

15:00-15:45 2023-06-28 15:00:00 2023-06-28 15:45:00 Europe/Stockholm Näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet - en lägesbild och vägen framåt Vad vet vi om företagens erfarenheter av brottslighet och otrygghet? Hur kan kommun, polis och näringsliv samverka för att förbättra det lokala företagsklimatet? En lägesbild utifrån Företagens trygghetsundersökning (FTU) 2023 presenteras och goda exempel på samverkan lyfts fram och diskuteras. B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15 Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B15
Vad vet vi om företagens erfarenheter av brottslighet och otrygghet? Hur kan kommun, polis och näringsliv samverka för att förbättra det lokala företagsklimatet? En lägesbild utifrån Företagens trygghetsundersökning (FTU) 2023 presenteras och goda exempel på samverkan lyfts fram och diskuteras.

Medverkande:

Medverkande: Näringslivschef Leif Nyrén, (Järfälla kommun), näringslivspolitisk expert Pontus Lindström (Företagarna), statsvetare och näringlivsexpert Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige)

torsdag 29 Juni

Kan artificiell intelligens säkra din integritet?

15:15-16:00 2023-06-29 15:15:00 2023-06-29 16:00:00 Europe/Stockholm Kan artificiell intelligens säkra din integritet? Teknikutvecklingen går i rasande fart, och samtidigt höjs fler röster för ökad trygghet och säkerhet i samhället. Hur kan den nya tekniken användas för att förebygga och lösa fler brott, och vilken nytta gör den redan idag? Kan den nya tekniken säkerställa att integriteten respekteras? Strandgatan 14, Gotlands museum, 'Bildstenshallen' Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Strandgatan 14, Gotlands museum, 'Bildstenshallen'
Teknikutvecklingen går i rasande fart, och samtidigt höjs fler röster för ökad trygghet och säkerhet i samhället. Hur kan den nya tekniken användas för att förebygga och lösa fler brott, och vilken nytta gör den redan idag? Kan den nya tekniken säkerställa att integriteten respekteras?

Trygghet i skolan - hur kan vi öka säkerheten och tryggheten för elever?

15:30-16:15 2023-06-29 15:30:00 2023-06-29 16:15:00 Europe/Stockholm Trygghet i skolan - hur kan vi öka säkerheten och tryggheten för elever? Barn tillbringar större delen av sin vakna tid i skolan, samtidigt som skolan är en a de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Hur påverkas skolan av den nya lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar? Hur ser brottspreventivt arbete i skolan ut? Vilka är nyckelaktörerna? Vid seminariet beskrivs hur det brottspreventiva arbetet i skolan kan systematiseras och vilka framgångsfaktorer som finns kopplat till detta. Vidare beskrivs hur samverkan kring arbetet kan initieras och vilka nyckelaktörerna är. Fokus ägnas också åt den fysiska miljöns roll för elevers säkerhet och trygghet. B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B23 Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B23
Barn tillbringar större delen av sin vakna tid i skolan, samtidigt som skolan är en a de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Hur påverkas skolan av den nya lagstiftningen om kommuners brottsförebyggande ansvar? Hur ser brottspreventivt arbete i skolan ut? Vilka är nyckelaktörerna? Vid seminariet beskrivs hur det brottspreventiva arbetet i skolan kan systematiseras och vilka framgångsfaktorer som finns kopplat till detta. Vidare beskrivs hur samverkan kring arbetet kan initieras och vilka nyckelaktörerna är. Fokus ägnas också åt den fysiska miljöns roll för elevers säkerhet och trygghet.

Medverkande:

Medverkande: projektutvecklare Johanna Nyström (Hemsö Fastigheter), säkerhetssamordnare Evylina Franzén (Eskilstuna kommun), kriminolog Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Tryggare Sverige