Nationella Brottsofferveckan 2020

- en vecka med fokus på brottsdrabbades rättigheter och behov

Samtliga seminarier direktsändsfacebook.com/tryggaresverige och modereras på Twitter.


Kommande

måndag 17 februari

Brottsligheten ökar och tryggheten minskar - hur kunde det bli så här och vad ska vi göra åt det?

10:00-12:00 2020-02-17 10:00:00 2020-02-17 12:00:00 Europe/Stockholm Brottsligheten ökar och tryggheten minskar - hur kunde det bli så här och vad ska vi göra åt det? Skjutningar, sprängningar, bilbränder och en påtaglig otrygghet. Hur har vi hamnat i denna situation? Är Sverige representativt för hur det ser ut i övriga Europa? Hur ser situationen ut för de drabbade? Vilka åtgärder krävs för att minska brottsligheten och öka tryggheten? Vad kan göras för att säkerställa att de som drabbas får hjälp, stöd och skydd? Norra Latin, Stockholm Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Norra Latin, Stockholm
Nytt åtgärdsprogram presenteras
Skjutningar, sprängningar, bilbränder och en påtaglig otrygghet. Hur har vi hamnat i denna situation? Är Sverige representativt för hur det ser ut i övriga Europa? Hur ser situationen ut för de drabbade? Vilka åtgärder krävs för att minska brottsligheten och öka tryggheten? Vad kan göras för att säkerställa att de som drabbas får hjälp, stöd och skydd?

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Riksdagsledamot Johan Forsell (M), Riksdagsledamot Fredrik Lundh Sammeli (S), Riksdagsledamoten Adam Marttinen (SD)

En framtid utan lokalt näringsliv - dystopi eller snar realitet?

13:00-15:00 2020-02-17 13:00:00 2020-02-17 15:00:00 Europe/Stockholm En framtid utan lokalt näringsliv - dystopi eller snar realitet? Näringslivet står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som handlar om brott och otrygghet. Förutom stora problem med organiserad brottslighet i form av bedrägerier, företagskapningar, utpressning m.m. ökar den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen. Det handlar om allt från stölder och inbrott till skadegörelse och nedskräpning. Hur påverkas egentligen näringslivet av brottsligheten och otryggheten i Sverige? Vad är konsekvensen av ett samhälle utan lokalt förankrat näringsliv? Hur ska utvecklingen vändas? Norra Latin, Stockholm Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Norra Latin, Stockholm
Näringslivet är satt under press
Näringslivet står inför större utmaningar än någonsin när det gäller frågor som handlar om brott och otrygghet. Förutom stora problem med organiserad brottslighet i form av bedrägerier, företagskapningar, utpressning m.m. ökar den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen. Det handlar om allt från stölder och inbrott till skadegörelse och nedskräpning. Hur påverkas egentligen näringslivet av brottsligheten och otryggheten i Sverige? Vad är konsekvensen av ett samhälle utan lokalt förankrat näringsliv? Hur ska utvecklingen vändas?

Medverkande:

Moderator Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Handlare Salam Kurda (Husby företagarförening), Handlare Andreas Bylger (ICA Nära Sätra), VD Pär Bygdesson (Livsmedelshandlarna), F.d. åklagare Marie Wallin, Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

tisdag 18 februari

Sexualbrott och det globala målet om ökad jämställdhet - hur går det ihop?

10:00-12:00 2020-02-18 10:00:00 2020-02-18 12:00:00 Europe/Stockholm Sexualbrott och det globala målet om ökad jämställdhet - hur går det ihop? Ett jämställt samhälle kan tyckas som en självklarhet. Rapporterna om våld, näthat, sexuella ofredanden har emellertid aldrig tidigare varit så många som nu. Samtidigt är mörkertalet fortfarande omfattande. Forskning visar också att förekomsten av genusbaserat våld, såsom våldtäkt, är en indikator på maktobalansen mellan män och kvinnor. Hur ser detta samband ut? Hur påverkar sexualbrottsproblematiken förmågan/möjligheterna att öka jämställdheten i samhället? Är sexualbrotten rentav det största hindret för ökad jämställdhet? Norra Latin, Stockholm Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Norra Latin, Stockholm
Vad hände efter #metoo?
Ett jämställt samhälle kan tyckas som en självklarhet. Rapporterna om våld, näthat, sexuella ofredanden har emellertid aldrig tidigare varit så många som nu. Samtidigt är mörkertalet fortfarande omfattande. Forskning visar också att förekomsten av genusbaserat våld, såsom våldtäkt, är en indikator på maktobalansen mellan män och kvinnor. Hur ser detta samband ut? Hur påverkar sexualbrottsproblematiken förmågan/möjligheterna att öka jämställdheten i samhället? Är sexualbrotten rentav det största hindret för ökad jämställdhet?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Ordförande Jenny Westerstrand (Roks), Generalsekreterare Lena Morin (NxtME), Advokat Rebecca Lagh (Advokatbyrå Barbro Sjöqvist och Rebecca Lagh), Anhörig Kjell Corneliusson (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Barnkonventionen och brottsdrabbade barn

13:00-15:00 2020-02-18 13:00:00 2020-02-18 15:00:00 Europe/Stockholm Barnkonventionen och brottsdrabbade barn Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är ett verktyg för att säkerställa att alla barn får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Sverige ratificerade konventionen 1990 och från och med den 1 januari 2020 blev den en del av svensk lag. Vad innebär lagen för brottsdrabbade barn? Hur påverkar den möjligheterna att få grundläggande rättigheter tillgodosedda? Hur har den nya lagen förändrat sättet att arbeta med barn som drabbas av brott och barn som lever med våld i hemmet? Norra Latin, Stockholm Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Norra Latin, Stockholm
Ny lag till förmån för barn
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är ett verktyg för att säkerställa att alla barn får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Sverige ratificerade konventionen 1990 och från och med den 1 januari 2020 blev den en del av svensk lag. Vad innebär lagen för brottsdrabbade barn? Hur påverkar den möjligheterna att få grundläggande rättigheter tillgodosedda? Hur har den nya lagen förändrat sättet att arbeta med barn som drabbas av brott och barn som lever med våld i hemmet?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Generalsekreterare Lena Morin (NxtME), Anhörig Kjell Corneliusson (Stiftelsen Tryggare Sverige), Grundare Agneta Bravélius (Bry), Socialchef Magnus Lublin (Upplands Väsby), Barnrättsjurist Anna Werner (Bris)

onsdag 19 februari

Gängkriminaliteten och dess offer

10:00-12:00 2020-02-19 10:00:00 2020-02-19 12:00:00 Europe/Stockholm Gängkriminaliteten och dess offer Under den senaste tiden har flera helt oskyldiga dödats i samband med gänguppgörelser. För att komma till rätta med gängkriminaliteten presenterade regeringen för en tid sedan ett åtgärdsprogram, dock utan ett tydligt offerfokus. Vilka faller egentligen offer för gängkriminaliteten i Sverige? Vilket stöd och hjälp finns att få för de drabbade? Vilken roll har det brottsofferstödjande arbetet i kampen mot gängkriminaliteten? Norra Latin, Stockholm Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Norra Latin, Stockholm
Vår tids största samhällsproblem
Under den senaste tiden har flera helt oskyldiga dödats i samband med gänguppgörelser. För att komma till rätta med gängkriminaliteten presenterade regeringen för en tid sedan ett åtgärdsprogram, dock utan ett tydligt offerfokus. Vilka faller egentligen offer för gängkriminaliteten i Sverige? Vilket stöd och hjälp finns att få för de drabbade? Vilken roll har det brottsofferstödjande arbetet i kampen mot gängkriminaliteten?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Livvakten Carl, Kommissarie Fredrik Gårdare (Polisregion Stockholm), Brottsofferstödssamordnare Camilla Mourad (BOJ Stockholm-Gotland), Säkerhetschef Pernilla Vera-jr (Botkyrka kommun)

Tystnadskulturen och dess påverkan på rättsstaten

13:00-15:00 2020-02-19 13:00:00 2020-02-19 15:00:00 Europe/Stockholm Tystnadskulturen och dess påverkan på rättsstaten Under 1980-talet etablerade sig den moderna gängbrottsligheten i form av de så kallade motorcykelgängen i Skåne. I dess spår följde en ny sorts ”tystnadskultur” där drabbade inte alltid vågade berätta om sina upplevelser, vilket gjorde det svårt att komma vidare. Dessa problem har blivit ännu mer påtagliga med dagens gängbrottslighet. Hur påverkas rättssäkerheten och ytterst rättsstaten av tystandskulturen? Har rättsväsendet förmågan att skydda och stödja brottsdrabbade och andra bevispersoner? Vad kan göras för att bryta tystnaden bland drabbade och vittnen i utsatta områden? Norra Latin, Stockholm Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Norra Latin, Stockholm
Ny rapport från Brå
Under 1980-talet etablerade sig den moderna gängbrottsligheten i form av de så kallade motorcykelgängen i Skåne. I dess spår följde en ny sorts ”tystnadskultur” där drabbade inte alltid vågade berätta om sina upplevelser, vilket gjorde det svårt att komma vidare. Dessa problem har blivit ännu mer påtagliga med dagens gängbrottslighet. Hur påverkas rättssäkerheten och ytterst rättsstaten av tystandskulturen? Har rättsväsendet förmågan att skydda och stödja brottsdrabbade och andra bevispersoner? Vad kan göras för att bryta tystnaden bland drabbade och vittnen i utsatta områden?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Ordföranden Bo Hansson (Brottsofferjouren Stockholm-Gotland), Utredare Johanna Skinnari (Brå), åklagare Henrik Stiernblad (Norrorts åklagarkammare) m.fl.

torsdag 20 februari

Hat, hot och trakasserier ökar, vad kan göras?

10:00-12:00 2020-02-20 10:00:00 2020-02-20 12:00:00 Europe/Stockholm Hat, hot och trakasserier ökar, vad kan göras? Under den senaste tiden har det förts en debatt om näthatet där både kända och okända personer får utstå hot på sociala medier. Men utvecklingen gäller inte bara sociala medier. Från att tidigare ha legat på en relativ jämn nivå har antalet anmälningar om olaga hot ökat kraftigt sedan 2015. Anmälningar om övergrepp i rättssak följer samma uppåtgående trend. Vad beror detta på och vilka konsekvenser har det för samhället? Har vi verktygen för att bryta trenden och hur ska dessa verktyg i så fall användas? Norra Latin, Stockholm Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Norra Latin, Stockholm
Ta hotbrotten på allvar
Under den senaste tiden har det förts en debatt om näthatet där både kända och okända personer får utstå hot på sociala medier. Men utvecklingen gäller inte bara sociala medier. Från att tidigare ha legat på en relativ jämn nivå har antalet anmälningar om olaga hot ökat kraftigt sedan 2015. Anmälningar om övergrepp i rättssak följer samma uppåtgående trend. Vad beror detta på och vilka konsekvenser har det för samhället? Har vi verktygen för att bryta trenden och hur ska dessa verktyg i så fall användas?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), Utredare Anna Gavell Frenzel (Brå), Säkerhetsspecialisten Carl (NSI), Handlare Örjan Josefsson (ICA Upplands Bro), VD PA Prabert (Mysafety försäkringar), F.d. kommissarie och studierektor Christer Nyberg (Polishögskolan), Huvudsekreterare Henrik Sellin (Kommittén Det demokratiska samtalet)

Vad betyder mänskliga rättigheter utifrån ett offerperspektiv? Om Agenda2030 och dess betydelse för brottsdrabbade

13:00-15:00 2020-02-20 13:00:00 2020-02-20 15:00:00 Europe/Stockholm Vad betyder mänskliga rättigheter utifrån ett offerperspektiv? Om Agenda2030 och dess betydelse för brottsdrabbade Trots ett ökat fokus på brottsdrabbades situation är det i praktiken samma frågor som diskuteras idag som för tjugo år sedan. Varför har det varit så svårt att gå från teori till praktik och varför är det så mycket symbolhandlingar inom området? Kan ett ökat fokus på mänskliga rättigheter förbättra situationen? Hur påverkar Agenda 2030 det nationella arbetet för att säkerställa brottsdrabbades rättigheter i Sverige? Norra Latin, Stockholm Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Norra Latin, Stockholm
Mänskliga rätigheter i fokus
Trots ett ökat fokus på brottsdrabbades situation är det i praktiken samma frågor som diskuteras idag som för tjugo år sedan. Varför har det varit så svårt att gå från teori till praktik och varför är det så mycket symbolhandlingar inom området? Kan ett ökat fokus på mänskliga rättigheter förbättra situationen? Hur påverkar Agenda 2030 det nationella arbetet för att säkerställa brottsdrabbades rättigheter i Sverige?

Medverkande:

Moderator Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), MR-expert Jacob Ämtvall (Stiftelsen Tryggare Sverige), Fil.dr. Anna Wergens (Brottsoffermyndigheten), Samordnare Karin Blomgren (Socialstyrelsen), m.fl.

Tryggare Sverige