Tryggare Sverige

Almedalsveckan 2024

25–28 juni

Välkommen till Stiftelsen Tryggare Sveriges seminarier under Almedalsveckan 2024 med fokus på brottsförebyggande arbete


Avklarade

Frukostseminarium: Går det att trygghetscertifiera ett torg i ett utsatt område?

08:30-09:15
Högskolan Gotland, Sal E30
Vårväderstorget ligger i Biskopsgården, ett riskområde i Göteborg. Under de senaste åren har torget genomgått en omfattande renovering och omgestaltning. Det gör att Vårväderstorget numera är Sveriges första trygghetscertifierade torg i ett utsatt område. Vad behövs för att omvandla ett torg till en attraktiv, spännande och levande plats? Vilka utmaningar finns och vad är framgångsreceptet?

Medverkande:

VD Robert Hörnqvist (GöteborgsLokaler), affärs- och centrumutvecklingschef Cindy Jonsson (GöteborgsLokaler) samt verksamhetschef Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Brottsplats skola – vilket ansvar har skolan för att förebygga brott?

09:45-10:30
Högskolan Gotland, Sal E30
Barn tillbringar större delen av sin vakna tid i skolan, samtidigt som skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Hur ser situationen ut i skolan? Hur tar skolorna sitt ansvar för att ge hjälp och stöd till utsatta? Hur bör brottspreventivt arbete i skolan se ut?

Medverkande:

Frilansjournalist och tidigare rektor Vesna Prekopic, rektor Elisabeth Wanneby (Högbyskolan, Gotland), brottsförebyggande samordnare Linnea Gahm (Länsstyrelsen Gotlands län), samt kriminolog Matilda Wewel (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Hur arbetar kommunerna för att förebygga välfärdsbrott?

10:55-11:45
Högskolan Gotland, Sal E30
Välfärdsbrott uppmärksammas i allt större utsträckning på grund av de stora samhällskostnader som brotten leder till. Hur arbetar kommuner med att förebygga välfärdsbrott i praktiken? Hur fördelas ansvaret mellan kommuner och myndigheter? Vilken roll har lagen om kommuners brottsförebyggande arbete?

Medverkande:

Chef näringslivsenheten Katarina Bexar (Stockholms stad), brottsförebyggande specialist Pia Eriksson (Ekobrottsmyndigheten), chefsanalytiker Hans Brun (Utbetalningsmyndigheten), senior brottsförebyggare Stefan Lundberg (Polisen) samt samhällsplaneraren Tyra Kloth (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Brottsförebyggande samverkan mellan näringsliv, polis och kommun

15:00-15:45
Säkerhetsarenan, Strandgatan 14, Gotlands museum
Länge fanns det en uppfattning om att polisen ensamma var dem som skulle ta ansvar för den inre säkerheten. Sedan ett år har kommunerna ett lagstadgat ansvar att förebygga brott. Något som sätter hinder för ett effektivt arbete är en beröringsskräck med näringslivet. Vilken roll har egentligen näringslivet i det brottsförebyggande arbetet och hur kan de involveras på ett bättre sätt?

Medverkande:

Kriminalkommissarie Jan Olsson (Polisen), näringslivsexpert Tobias Adielsson (Företagarna), generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), ledarskribent Frida Wallnor (DI), tillväxt- och utvecklingsdirektör Maria Karlsson (Norrköpings kommun). Moderator: VD Jeanette Lesslie Wikström (Säkerhetsbranschen)

Hur skapar vi säkerhet och trygghet i Sverige?

09:00-09:45
Säkerhetsarenan, Strandgatan 14, Gotlands museum
Säkerhet och otrygghet tillhör våra största samhällsutmaningar. Vill vi inte att den grova organiserade brottslighetens verksamhet ska bli en normal del av människors vardag behöver vi arbeta tillsammans för att vända utvecklingen. Men hur bemöter vi de utmaningar vi står inför och på vilka sätt behöver vi rusta oss? Och hur kan våra gemensamma initiativ och resurser samt teknikutvecklingen bidra i arbetet för ett säkrare och tryggare samhälle?

Medverkande:

Justitieminister Gunnar Strömmer, rikspolischef Petra Lundh, VD Jeanette Lesslie Wikström (Säkerhetsbranschen), VD Thomas Brühl (Stöldskyddsföreningen), generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), näringspolitisk chef Pontus Lindström (Säkerhetsföretagen). Moderator: Rådgivningschef Per Klingvall (Stöldskyddsföreningen)

Hur stärker vi samhällets förmåga när det gäller den inre säkerheten?

14:00-14:45
Säkerhetsarenan, Strandgatan 14, Gotlands museum
I krisen prövas ordningsmakten och kommuner. Det innebär att det som inte fungerar i fredstid inte har förutsättningar att fungera i orostider. Nu finns dessutom uppgifter om kopplingar mellan svenska gäng i utsatta områden och utländska stater som inte vill oss väl. Vilken betydelse har det brottsförebyggande för det civila försvaret och vilka krav ställer medlemskapet i NATO på den inre säkerheten i landet? Vilken förmåga måste polisen och kommunerna ha?

Medverkande:

Säkerhetsexpert Jörgen Holmlund (Försvarshögskolan), generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), KSO Henrik Thunes (Sollentuna kommun), f.d rikspolischef och f.d landshövding Björn Eriksson. Moderator: VD Jeanette Lesslie Wikström (Säkerhetsbranschen)

HackShield – så kan internet bli en säkrare plats för barn och äldre

16:00-16:45
Högskolan Gotland, Sal B15
Internet erbjuder både unga och äldre en mängd möjligheter att kommunicera, utbilda sig samt utforska världen. Samtidigt ser vi en ökning av den digitala brottsligheten där bedrägerier, exploatering och nätkränkningar enbart är några av flertal digitala hot. För att öka medvetenheten om säkerhet på nätet hos barn och äldre, har Stiftelsen Tryggare Sverige, i samarbete med Polismyndigheten, introducerat initiativet HackShield.

Medverkande:

Projektledare Per-Albin Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), senior brottsförebyggare Stefan Lundberg (Polisen), KSO Christian Orsing (Helsingborgs stad), Sverigechef Kim Elman (Northwave Cyber Security)

Tryggare Sverige