Tryggare Sverige

Nationella Brottsofferveckan 2023

Samtliga seminarier hålls på plats samt digitalt 20-24 februariKommande

måndag 20 Februari

Brottslighetens påverkan på svensk idrott – en lägesbild

10:00-11:30 2023-02-20 10:00:00 2023-02-20 11:30:00 Europe/Stockholm Brottslighetens påverkan på svensk idrott – en lägesbild En ny rapport presenteras. Vad vet vi om utsattheten för brott inom idrottslivet? Hur hanterar förbunden och föreningarna våld, hot och trakasserier mot utövare, domare, funktionärer, m.fl.? Vad krävs för att i större utsträckning förebygga de brott som främst drabbar idrotten samt stödja de som utsatts? Plats: Kommer inom kort! Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Plats: Kommer inom kort!
En ny rapport presenteras. Vad vet vi om utsattheten för brott inom idrottslivet? Hur hanterar förbunden och föreningarna våld, hot och trakasserier mot utövare, domare, funktionärer, m.fl.? Vad krävs för att i större utsträckning förebygga de brott som främst drabbar idrotten samt stödja de som utsatts?

Medverkande:

Information om medverkande kommer inom kort! Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

tisdag 21 Februari

Tryggare Skola

10:00-11:30 2023-02-21 10:00:00 2023-02-21 11:30:00 Europe/Stockholm Tryggare Skola Brottsprevention i skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Många är också otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Har skolor den förmåga som krävs för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande idag? Plats: Kommer inom kort! Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Plats: Kommer inom kort!
Brottsprevention i skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Många är också otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Har skolor den förmåga som krävs för att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande idag?

Medverkande:

Information om medverkande kommer inom kort! Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

onsdag 22 Februari

Socialtjänstens insatser i utsatta områden – ett svart hål?

10:00-11:30 2023-02-22 10:00:00 2023-02-22 11:30:00 Europe/Stockholm Socialtjänstens insatser i utsatta områden – ett svart hål? I Sverige finns idag enligt Polismyndighetens lägesbild 61 utsatta områden. Sociala insatser är ofta samlingsnamnet för de fritidsaktiviteter, skolsatsningar, föräldrastöd, etc. som aspirerar på att vända utvecklingen i dessa områden. Men vilken förmåga har egentligen social prevention i att förebygga och avbryta kriminalitet? Plats: Kommer inom kort! Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Plats: Kommer inom kort!
I Sverige finns idag enligt Polismyndighetens lägesbild 61 utsatta områden. Sociala insatser är ofta samlingsnamnet för de fritidsaktiviteter, skolsatsningar, föräldrastöd, etc. som aspirerar på att vända utvecklingen i dessa områden. Men vilken förmåga har egentligen social prevention i att förebygga och avbryta kriminalitet?

Medverkande:

Medverkande: Anen Makboul, Brottsförebyggande samordnare (Haninge Kommun) Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

torsdag 23 Februari

Brottslighet och polisnärvaro ur ett företagarperspektiv – en jämförelse mellan lands- och glesbygd kontra städer

10:00-11:30 2023-02-23 10:00:00 2023-02-23 11:30:00 Europe/Stockholm Brottslighet och polisnärvaro ur ett företagarperspektiv – en jämförelse mellan lands- och glesbygd kontra städer En ny kartläggning presenteras. Är företagare på lands- och glesbygd mer utsatta för brott än företagare i större städer, vad visar den officiella kriminalstatistiken? Hur ser polisnärvaron ut i landet och vilka möjligheter har egentligen företagarna att få hjälp och stöd från den lokala polisen? Plats: Kommer inom kort! Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Plats: Kommer inom kort!
En ny kartläggning presenteras. Är företagare på lands- och glesbygd mer utsatta för brott än företagare i större städer, vad visar den officiella kriminalstatistiken? Hur ser polisnärvaron ut i landet och vilka möjligheter har egentligen företagarna att få hjälp och stöd från den lokala polisen?

Medverkande:

Information om medverkande kommer inom kort! Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

fredag 24 Februari

Paradigmskifte för ett säkrare och tryggare Sverige, rätt väg att gå?

10:00-11:30 2023-02-24 10:00:00 2023-02-24 11:30:00 Europe/Stockholm Paradigmskifte för ett säkrare och tryggare Sverige, rätt väg att gå? En paneldebatt med våra rättspolitiska talespersoner om Sveriges nya kriminalpolitiska inriktningar och de brottsutsattas roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vad innebär regeringens uttalade paradigmskifte? Vad krävs för ett säkrare och tryggare samhälle? Hur ska de brottsutsatta gå från de perifera aktörer de är idag till en grupp i fokus vars rätt till hjälp, stöd och skydd tillgodeses? Plats: Kommer inom kort! Tryggare Sverige info@tryggaresverige.org
Plats: Kommer inom kort!
En paneldebatt med våra rättspolitiska talespersoner om Sveriges nya kriminalpolitiska inriktningar och de brottsutsattas roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vad innebär regeringens uttalade paradigmskifte? Vad krävs för ett säkrare och tryggare samhälle? Hur ska de brottsutsatta gå från de perifera aktörer de är idag till en grupp i fokus vars rätt till hjälp, stöd och skydd tillgodeses?

Medverkande:

Information om medverkande kommer inom kort! Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Tryggare Sverige