Tryggare Sverige

Nationella Brottsofferveckan 2023

Samtliga seminarier hålls digitalt via Zoom 20-24 februari


Avklarade

Brottslighetens påverkan på svensk idrott – en lägesbild

10:00-11:30
Samtliga seminarier hålls digitalt via zoom. Se knapp för registrering och anmälningslänk
En ny rapport presenteras. Vad vet vi om utsattheten för brott inom idrottslivet? Hur hanterar förbunden och föreningarna våld, hot och trakasserier mot utövare, domare, funktionärer, m.fl.? Vad krävs för att i större utsträckning förebygga de brott som främst drabbar idrotten samt stödja de som utsatts?

Medverkande:

Medverkande: Fredrik Gårdare, fd. Kriminalkomissarie (Stiftelsen Tryggare Sverige), Emma Sundkvist, Kriminolog (Stiftelsen Tryggare Sverige), William Reinler, Kriminolog (Stiftelsen Tryggare Sverige), Arber Jasharaj, Säkerhetssamordnare (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), m.fl.

Elevers utsatthet i skolan — Situation, ansvar och åtgärder

14:00-15:30
Samtliga seminarier hålls digitalt via zoom. Se knapp för registrering och anmälningslänk
Skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Många är också otrygga i skolan, framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Sofia Axell, utredare på BRÅ och författare till rapporten Skolundersökningen om brott 2022, kommer att gå igenom den senaste statistiken som beskriver barns utsatthet för brott med fokus på skolmiljön. Därefter tar en politisk debatt vid, och ledamöter i utbildningsutskottet kommer att fokusera på frågor som - Vilket ansvar har politiker och huvudmannen för situationen i skolan? Varför är skolan en vanlig brottsplats? Vad måste göras för att ändra situationen för utsatta barn?

Medverkande:

Medverkande: Sofia Axell, utredare på BRÅ och författare till Skolundersökningen om brott (SUB) 2022, Rose-Marie Carlsson, riksdagspolitiker och suppleant i utbildningsutskottet (S), Mathias Bengtsson riksdagspolitiker och ledamot i utbildningsutskottet (KD), Camilla Hansén riksdagspolitiker och ledamot i utbildningsutskottet (MP), Noria Manouchi riksdagspolitiker och ledamot i utbildningsutskottet (M), m.fl. Moderator: Marika Haug (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Sociala insatser i utsatta områden – ett svart hål?

10:00-11:30
Samtliga seminarier hålls digitalt via zoom. Se knapp för registrering och anmälningslänk
I Sverige finns idag enligt Polismyndighetens lägesbild 61 utsatta områden. Sociala insatser är ofta samlingsnamnet för de fritidsaktiviteter, skolsatsningar, föräldrastöd, etc. som aspirerar på att vända utvecklingen i dessa områden. Men vilken förmåga har egentligen social prevention i att förebygga och avbryta kriminalitet?

Medverkande:

Medverkande: Anen Makboul, Brottsförebyggande samordnare (Haninge Kommun), Marie Torstensson Levander, Professor (Malmö Universitet), Jonna Persson, Projektledare sociala insatser i utsatta områden/Fältsekreterare (Kristianstad kommun), Anna Sjöholm, Kriminolog (Stiftelsen Tryggare Sverige), m.fl. Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Brottslighet och polisnärvaro ur ett företagarperspektiv – en jämförelse mellan lands- och glesbygd kontra städer

10:00-11:30
Samtliga seminarier hålls digitalt via zoom. Se knapp för registrering och anmälningslänk
En ny kartläggning presenteras. Är företagare på lands- och glesbygd mer utsatta för brott än företagare i större städer, vad visar den officiella kriminalstatistiken? Hur ser polisnärvaron ut i landet och vilka möjligheter har egentligen företagarna att få hjälp och stöd från den lokala polisen?

Medverkande:

Medverkande: Pontus Lindström, Näringspolitisk expert (Företagarna), Rickard Hagström, Kommunpolis (LPO Norra Ångermanland), Susanne Königsson, Chef för näringsliv och utveckling (Kramfors kommun), Jacob Ämtvall, Statsvetare och näringslivsexpert (Stiftelsen Tryggare Sverige). Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Paradigmskifte för ett säkrare och tryggare Sverige, rätt väg att gå?

10:00-11:30
Samtliga seminarier hålls digitalt via zoom. Se knapp för registrering och anmälningslänk
En paneldebatt med våra rättspolitiska talespersoner om Sveriges nya kriminalpolitiska inriktningar och de brottsutsattas roll i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Vad innebär regeringens uttalade paradigmskifte? Vad krävs för ett säkrare och tryggare samhälle? Hur ska de brottsutsatta gå från de perifera aktörer de är idag till en grupp i fokus vars rätt till hjälp, stöd och skydd tillgodoses?

Medverkande:

Medverkande: Bo Hansson (Ordförande, Brottsoferjouren Stockholm/Gotland), Karin Ernlund, Tillträdande partisekreterare (C), Torsten Elofsson, Rättspolitisk talesperson (KD) m.fl. Moderator: Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige)

Tryggare Sverige